Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Và 2 Đại Số 10 Có Đáp Án

0
1461

Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương 1 và 2 đại số 10 có đáp án. Nội dung là chương mệnh đề, chương hàm số bậc nhất bậc hai bao gồm cả phần trắc nghiệm và tự luận. Các bạn xem ở dưới.

ĐỀ​​ 1

 

ĐỀ ​​​​ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1

Môn TOÁN LỚP 10

Thời gian: 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1:​​ Tp xác đnh ca hàm s​​ y=x-1x-3​​ là:

A.R\3 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ B.​​ R\-3 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

C.​​ R\1 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ D.​​ R\-1

Câu 2:​​ Cho hàm s​​ y=1-x2-x​​ có tp xác đnh D. Phát biu nào sau đây là đúng?

A.​​ ​​ D=-;1 ​​ ​​​​ B.​​ D=-;1 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

C.​​ D=1;+ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ D.​​ D=1;+\2

Câu 3:​​ TXĐ ca hàm s​​ y=x-2x+2+3-x ​​​​ bng:​​ 

A.​​ D=-2;3 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

B.​​ D =​​ -2;3 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

C.​​ D=-2;3\2 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

D.​​ -2;3\2

​​ Câu​​ 4:​​ ​​ Cho hàm s​​ y=f(x)​​ có tp xác đnh​​ [-3;3]​​ và đ​​ th​​ ca nó đưc biu din trong hình v​​ sau: