Đề Thi HK 2 Môn Lịch Sử Lớp 10-Đề 4

0
339

Đề Thi HK 2 Môn Lịch Sử Lớp 10-Đề 4

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Học sinh chọn phương án đúng nhất, tô đen vào giấy làm bài:
Câu 1: Khi Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Đàng Ngoài, ông đã nêu khẩu hiệu gì?
A. “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ”              B. “Diệt Lê diệt Trịnh”
C. “Phù Trịnh diệt Lê”                            D. “Phù Lê diệt Trịnh”
Câu 2: Nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta đầu thế kỉ XIX là:
A. Khắc in bản gỗ         B. Vẽ tranh sơn mài              C. Nghề in          D. In tranh dân gian
Câu 3: Năm 1804, vua Gia Long đặt Quốc hiệu nước ta là:
A. Đại Nam                  B. Đại Việt                           C. An Nam          D. Việt Nam
Câu 4: Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì :
A. Vua Sác-lơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập.
B. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản.
C. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập.
D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến.
Câu 5: Ý nào sau đây không phải là hệ quả về kinh tế của cách mạng công nghiệp:
A. tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp hình thành
B. thúc đẩy nông nghiệp và giao thông vận tải phát triển
C. năng suất lao động tăng cao
D. nhiều trung tâm công nghiệp xuất hiện
Câu 6: Trước cách mạng tư sản, xã hội Pháp chia thành các đẳng cấp là:
A. tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba B. quý tộc, tư sản, nông dân
C. tăng lữ, quý tộc, nông dân D. tư sản, nông dân, bình dân
Câu 7: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ:
A. những năm 30 của thế kỉ XIX B. những năm 60 của thế kỉ XVIII
C. những năm 50 của thế kỉ XIX D. những năm 40 của thế kỉ XIX
Câu 8: Trong cuộc cải cách hành chính năm 1831-1832, vua Minh Mạng đã chia nước ta thành:
A. 31 tỉnh            B. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc             C. 30 tỉnh             D. 3 vùng
Câu 9: Trước cách mạng 1789, Pháp là một nước:
A. công thương nghiệp kém phát triển               B. nông nghiệp lạc hậu
C. nông nghiệp phát triển                                 D. các ngành kinh tế chậm phát triển
Câu 10: Phát minh quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp Anh là:
A. máy kéo sợi Gien-ni           B. tàu lửa          C. máy hơi nước         D. đầu máy xe lửa
Câu 11: Trận thắng quyết định cuộc kháng chiến chống quân Xiêm giành thắng lợi là:
A. Bạch Đằng                        B. Chi Lăng – Xương Giang
C. Rạch Gầm – Xoài Mút         D. Ngọc Hồi – Đống Đa
Câu 12: Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ vào năm:
A. 1777                 B. 1785                  C. 1771                  D. 1786
II. Phần tự luận (7 điểm)
Câu 1: Trình bày cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của nghĩa quân Tây Sơn? Qua đó nêu lên công lao của phong trào Tây Sơn đối với đất nước? (3 điểm)
Câu 2: Tại sao nói thời kì chuyên chính Gia cô banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp? (2 điểm)
Câu 3: Lập bảng so sánh các cuộc Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập Bắc Mĩ và Cách mạng tư sản Pháp 1789 về các tiêu chí sau: nhiệm vụ, lãnh đạo, hình thức và kết quả? (2 điểm)

—————- Hết —————

ĐÁP ÁN

  1. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) : mỗi câu đúng 0,25 điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D D D A A A B B B C C C
  1. Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 1:

Cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của nghĩa quân Tây Sơn và công lao của phong trào Tây Sơn đối với đất nước?     3 điểm
– Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh. Vua Thanh sai Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào xâm lược nước ta 0.5
– Quân ta tạm rút về Ninh Bình, Thanh Hóa 0.25
– Nguyễn Hụê lên ngôi, tiến quân ra Bắc 0.25
– Sau 5 ngày (từ 30 tháng chạp đến mùng 5 tết Kỷ Dậu 1789) nghĩa quân Tây Sơn tiến quân thần tốc, chiến đấu quyết liệt với chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa đã đánh tan hoàn toàn 29 vạn quân Thanh xâm lược 0.75
* Ý nghĩa: bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. 0.25
* Công lao của phong trào Tây sơn: Bước đấu thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỷ XVIII 1.0

 

Câu 2: 

Tại sao nói thời kì chuyên chính Gia cô banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp? 2 điểm
– Vì chính quyền Gia cô banh do Rô-be-xpi-e đứng đầu đã giải quyết mọi nhiệm vụ mà lịch sử nước Pháp đặt ra mà các thời kì trước và sau đó đều không thể thực hiện được. 0.25
– Về chính trị: 6.1793 thông qua Hiến pháp dân chủ: tuyên bố Pháp là nước Cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp bị xoá bỏ.

– Về kinh tế: giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân: ra đạo luật ngày 3.6 tịch thu ruộng đất của quí tộc phong kiến chia thành nhiều mảnh nhỏ bán cho nông dân trả tiền dần trong 10 năm; ban hành Luật giá tối đa, chống nạn đầu cơ tích trữ; Luật về mức lương tối đa của công nhân…

– Về quân sự: 23.8.1793 Quốc hội thông qua sắc lệnh “tổng động viên toàn quốc” có 42 vạn người đã tình nguyện tham gia quân đội. Đến cuối năm 1793 thù trong và giặc ngoài bị đánh bại.

0.5

 

0.75

 

 

 

0.5

Câu 3: Bảng so sánh các cuộc cách mạng tư sản:

Cách mạng tư sản Anh Chiến tranh giành độc lập Bắc Mĩ Cách mạng tư sản Pháp
Nhiệm vụ

(0.5 điểm)

Lật đổ chế độ phong kiến. Mở đường cho CNTB phát triển Đánh đổ ách thống trị của thực dân Anh giành độc lập. Mở đường cho CNTB phát triển Lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết ruộng đất cho nông dân, mở đường cho CNTB phát triển
Lãnh đạo

(0.5 điểm)

Tư sản và quý tộc mới Tư sản Tư sản
Hình thức

(0.5 điểm)

Nội chiến  Chiến tranh giành độc lập Nội chiến và chống thù trong giặc ngoài
Kết quả

(0.5 điểm)

Thiết lập chế độ Quân chủ Lập hiến. Lật đổ ách thống trị của Anh. Thành lập Hợp chúng quốc Mĩ. Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền Cộng hòa.
Bài trướcĐề Thi HK 2 Môn Sử 10-Đề 3
Bài tiếp theoĐề Thi HK 2 Môn Lịch Sử Lớp 10-Đề 5

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây