Đề Thi HK 2 Môn Lịch Sử Lớp 10-Đề 5

0
375

Đề Thi HK 2 Môn Lịch Sử Lớp 10-Đề 5

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 ĐIỂM)
Câu 1. Trước khi Cô – lôm – bô phát hiện ra châu Mỹ đây vốn là vùng đất của bộ phận dân tộc người:
A. Da đen                   B. Da trắng                C. Da vàng                  D. Da đỏ
Câu 2. Đặc điểm kinh tế 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đến giữa thế kỉ XVIII là :
A. Miền Nam phát triển nền kinh tế công nghiệp, miền Bắc phát triển nền kinh tế thương nghiệp
B. Cả hai miền Nam – Bắc phát triển nền kinh tế công thương nghiệp
C. Miền Nam phát triển nền kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển nền kinh tế công thương nghiệp
D. Cả hai miềnNam – Bắc đều phát triển nền kinh tế đồn điền dựa vào sự bóc lột đối với nô lệ da đen
Câu 3. Đại hội nào tuyên bố thành lập Hợp chủng quốc Mĩ?
A. Đại hội đại biểu Phi – la – đen – phi – a lần thứ nhất
B. Đại hội đại biểu Phi – la – đen – phi – a lần thứ hai
C. Đại hội thông qua bản tuyên ngôn độc lập
D. Đại hội đại biệu Phi – la – đen – phi – a lần thứ ba
Câu 4. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là:
A. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc, phong kiến cấu kết với Tăng Lữ
B. Tầng lớp có quyền chính trị gắn với phong kiến quý tộc và kinh tế gắn với tư sản
C. Tầng lớp gần gũi với nhân dân, có nguồn gốc quý tộc
D. Tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ với nhân dân
Câu 5. Cuộc nội chiến giữa Quốc hội Anh và nhà vua diễn ra
A. Từ năm 1642 – 1648                            B. Từ năm 1640 – 1648
C. Từ năm 1642 – 1649                            D. Từ năm 1640 – 1688
Câu 6. Xác định năm 1649 cách mạng tư sản Anh đạt tới đỉnh cao từ khi:
A. Vua Sac – lơ bị xử tử, nền cộng hòa được thiết lập
B. Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc của mình là lật đổ giai cấp tử sản
C. Ngay sau khi nội chiến kết thúc chế độ độc tài được thiết lập
D. Sau cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến
Câu 7. Xác định vị trí mười ba thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
A. Ven bờ Đại Tây Dương                         B. Ven bờ Thái Bình Dương
C. Ven bờ Ấn Độ Dương                           D. Ven bờ Bắc Băng Dương
Câu 8. Khái quát điểm nổi bật tình hình xã hội nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là:
A. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tư sản và nông dân
B. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tăng lữ và nông dân
C. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, phong kiến và nông dân
D. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ 3 ( nông dân, tư sản, bình dân thành thị)
Câu 9. Các nhà tư tưởng tiêu biểu của trào lưu Triết học ánh sáng Pháp là:
A. Mông – tex – ki – ơ, Ô – oen và Phu – ri – ê
B. Ô – oen, Phu – ri – ê và Xanh – xi- mông
C. Mông – tex – ki – ơ, Vôn – te và Rút – xô
D. Xanh – xi – mông, Rút – xô và Vôn – te
Câu 10. Nội dung tư tưởng của trào lưu triết học ánh sáng Pháp là:
A. Lên án chế độ phong kiến, đưa ra lí thuyết xây dựng Nhà nước tư bản chủ nghĩa
B. Lên án chế độ tư bản,đưa ra lí thuyết xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa
C. Lên án chế độ phong kiến, nhà thờ Ki – tô, đưa ra lí thuyết xây dựngNhà nước xã hội chủ nghĩa
D. Lên án chế độ phng kiến, đưa ra í thuyết xây dựng Nhà nước quân chủ lập hiến
Câu 11. Xác định tình hình chính trị nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là :
A. Quân chủ lập hiến
B. Phong kiến phân tán
C. Quân chủ chuyên chế
D. Tiền phong kiến
Câu 12. Điểm giống nha cơ bản giữa cách mạng tư sản Anh và cách mạng tư sản Pháp
A. Nguyên nhân trực tiếp đều xoay quanh vấn đề tài chính
B. Xã hội đều phân chia thành đẳng cấp
C. Đều có sự xâm nhập kinh tế tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp
D. Đều do quý tộc mới lãnh đạo
Câu 13. Phái Gi – rông – đanh nắm quyền cách mạng kể từ
A. Sau ngày 14 – 07 – 1789
B. Sau ngày 10 – 08 – 1792
C. Sau ngày 21 – 01 – 1793
D Sau ngày 02 – 06 – 1793
Câu 14. Chính sách của phái Lập hiến trong cách mạng tư sản Pháp được xem là tiến bộ nhất vì :
A. Thông qua bảng tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
B. Đánh bại liên quân phong kiến Áo – Phổ
C. Đã xử tử vua Lu – y XVI
D. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho tất cả nam giới từ 21 tuổi
Câu 15. Ý nào dưới đây là chính sách tích cực nhất của phái Gi – rông – đanh
A. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân
B. Xử tử vua Lu – y XVI, thiết lập nền cộng hòa
C. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho công dân tích cực
D. Thắng thủ trong giặc ngoài
Câu 16. Ngày 02 – 06 – 1793 đánh dấu sự kiện:
A. Vua Lu – y XVI bị xử tử
B. Cách mạng Phápđạt ở đỉnh cao
C. Phái Ga – cô – banh lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng
D. Hiến pháp mới thông qua, tuyên bố Pháp là nước cộng hòa
Câu 17. Vì sao Rô – bex – pi – e và phái Gia – cô – banh bị lực lượng tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính ?
A. Sau khi cách mạng đạt ở đỉnh cao, đã tiến hành nhiều biện pháp phản động
B. Giai cấp tư sản không muốn cách mạng phát triển
C. Rô – bex – pi – e đã thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Pháp
D. Phái Ga – cô – banh có nhiều chính sách kìm hãm kinh tế công thương nghiệp
Câu 18. Tại sao ngày 14 – 07 được coi là ngày quốc khánh của nước Pháp?
A. Đó là ngày phái Ga – cô – banh lên nắm chính quyền
B. Đó là ngày cách mạng bùng nổ, quần chúng tấn công ngục Ba – xta
C. Đó là ngày Đại hội thông qua bản tuyên ngôn độc lập
D. Đó là ngày Đại tư sản tài chính cầm quyền
Câu 19. Xác định mốc thời gian cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu:
A. Từ giữa thế kỉ XVII
B. Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII
C. Từ đầu thế kỉ XVII
D. Từ những năm 70 của thế kỉ XVIII
Câu 20. Tên gọi máy Gien – ni xuất phát từ:
A. Tên một nhà khoa học Gien – ni
B. Tên người vợ của Giêm – ha – gri – vơ
C. Tên cậu con trai Gien – ni
D. Tên cô con gái Gien – ni
Câu 21. Đến giữa thế kỉ XIX, trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đức là
A. Sự bốc lột tàn bạo của giai cấp tư sản
B. Sự thống trị của đế quốc Áo
C. Bị chia cắt thành nhiều vương quốc
D. Giai cấp thống trị không đầu tư phát triển sản xuất
Câu 22. Nêu lực lượng lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức
A. Giai cấp tư sản
B. Giai cấp vô sản
C. Tư sản và quý tộc phong kiến
D. Quý tộc và quân phiệt
Câu 23. Giải thích ”Gioong – ke” trong xã hội nước Đức là khái niệm dùng để chỉ
A. Tầng lớp tư sản mới xuất hiện
B. Tầng lớp quý tộc phong kiến
C. Tầng lớp lãnh đạo chúa phong kiến
D. Tầng lớp quý tộc tư sản hóa
Câu 24. Quá trình thống nhất nước Đức thông qua ba cuộc chiến tranh lớn, đó là:
A. Phổ – Đan Mạch, Phổ – Áo, Phố – Pháp
B. Phổ – Hunggari, Phổ – Áo, Phổ – Pháp
C. Phổ – Đan Mạch, Phổ – Áo, Phổ – Hunggari
D. Phổ – Đan Mạch, Phổ – Hunggari, Phổ – Pháp
Câu 25. Máy dệt may chạy bằng sức nước của Ét – mơn Các – rai đem lại hệ quả gì?
A. Năng suất của người thợ dệt tăng gấp 40 lần so với dệt tay
B. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ở ven sông nước chảy xiết
C. Lao động bằng tay dần được thay thế bằng máy móc
D. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh
Câu 26. Sự kiện nào không nằm trong nội dung cách mạng công nghiệp ở Anh
A. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước
B. Xiphenxơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa
C. Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên
D. Nghành hàng không ra đời
Câu 27. Ý nào dưới đây không nằm trong cuộc nội chiến ở Mĩ
A. Lin – côn trúng cử tổng thống
B. Sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ được ban hành
C. Bix – mac được sự ủng hộ của giai cấp tư sản
D. Nô lệ tham gia quân đội
Câu 28. Xác định đoạn đường sắt đầu tiên của nước Anh được nối
A. Từ Luân Đôn đến Man – chet – xtơ
B. Từ Luân Đôn đến Li – vơ – pun
C. Từ Luân Đôn đến Boc – min – ham
D. Từ Man – chet – xtơ đến Li – vơ – pun

II. TỰ LUẬN: (3 ĐIỂM)

Nêu nguyên nhân chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Xác định sự kiện trực tiếp bùng nổ cách mạng

—————- Hết —————

ĐÁP ÁN

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Đáp án D C C B A A A D C A C A B B
Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Đáp án A C B B B D C D D A A D C A
Bài trướcĐề Thi HK 2 Môn Lịch Sử Lớp 10-Đề 4
Bài tiếp theoĐề Thi Học Kỳ 2 Môn Lịch Sử Lớp 10-Đề 6

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây