Đề Thi Học Kì 1 Hoá 8 Phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ (Đề 2) Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

0
184

Đề thi học kì 1 Hoá 8 Phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ (Đề 2) có đáp án và lời giải chi tiết. Các bạn xem ở dưới.

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY

ĐỀ 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: Hóa – Lớp 8

Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 1 (NB): Nêu sự khác nhau giữa đơn chất với hợp chất?

Câu 2 (TH): Hãy hoàn thành sơ đồ phương trình phản ứng sau:

Câu 3 (TH): a. Hãy lập công thức hóa học hợp chất giữa Fe(III) với O ?

b. Tính hóa trị của P trong hợp chất SO3 ­?

Câu 4 (TH): Hãy tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất CaO?  (Ca = 40,  O = 16)

Câu 5 (VD): Đốt cháy hoàn toàn 12 gam cacbon trong không khí thu được 28 gam khí cacbon đioxit (CO2).

a, Viết phương trình phản ứng?

b,   Hãy tính khối lượng và thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng?

( C = 12, O = 16)

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án

Phương pháp giải:

Kiến thức sách giáo khoa lớp 8 – trang 22

Giải chi tiết:

Đơn chất: Là những chất được cấu tạo từ một nguyên tố hóa học                            (0,5đ)

Hợp chất: Là những chất được cấu tạo từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học trở lên.   (0,5đ)

Câu 2: Đáp án

Phương pháp giải:

B1: Viết sơ đồ phản ứng dưới dạng công thức hóa học.

B2: Đặt hệ số sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế bằng nhau.

B3: Hoàn thành phương trình.

Chú ý:

– Ở B2, thường sử dụng phương pháp “Bội chung nhỏ nhất” để đặt hệ số bằng cách:

Chọn nguyên tố có số nguyên tử ở hai vế chưa bằng nhau và có số nguyên tử nhiều nhất (cũng có trường hợp không phải vậy).

Tìm bội chung nhỏ nhất của các chỉ số nguyên tử nguyên tố đó ở hai vế, đem bội chung nhỏ nhất chia cho chỉ số thì ta có hệ số.

Trong quá trình cân bằng không được thay đổi các chỉ số nguyên tử trong các công thức hóa học.

Giải chi tiết:

Mỗi phương trình hóa học đúng được 0,5đ

a.   Mg +   2 HCl → MgCl2   +   H2

b.   FeCl2   + 2 NaOH → Fe(OH)2 + 2 NaCl

c.    P2O +  3H2O  →   2 H3PO4                 

d.   2Na   +   2H2O → 2NaOH   +   H2

Câu 3: Đáp án

Phương pháp giải:

Với hợp chất có công thức  $\mathop {{\text{ }}A}\limits^a x\mathop {{\text{ }}B}\limits^b y$ với a, b lần lượt là hóa trị của A, B.

x, y là chỉ số số nguyên tử của A, B có trong hợp chất

áp dụng quy tắc hóa trị ta có:

a × 2 = b × y

$\frac{x}{y} = \frac{a}{b}$

Đại lượng nào chưa biết thì ta sẽ đi tìm.

Giải chi tiết:

a, Công thức chung: FexOy   (0,5đ)

=> x. III = y. II                  (0,5đ)

$ \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{{II}}{{III}}$

=> x = 2, y = 3                  (0,5đ)

CTHH của hợp chất: Fe2O3  (0,5đ)

b, Gọi a là hóa trị của S trong hợp chất SO3  (0,5đ)

Theo quy tắc hóa trị: 1.a = II.3 => a = VI   (0,5đ)

Vậy S có hóa trị VI                                     (0,5đ)

Câu 4: Đáp án

Phương pháp giải:

Tính phân tử khối của CaO

Công thức tính phần trăm:

$\% Ca = \frac{{{M_{Ca}}}}{{{M_{CaO}}}}.100\% $

$\% O = 100\% – \% Ca$

Giải chi tiết:

Phân tử khối của MgO là: MCaO =  40 + 16 = 56 g/ mol       (0,5đ)

%Ca = 40/56 x100% =  71,43%.                                      (0,5đ)

%O = 100% – 71,43% = 28,57  %                                    (0,5đ)

Câu 5: Đáp án

Phương pháp giải:

a. PTHH: C   +   O2   $\xrightarrow{{t^\circ }}$ CO2

b. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.

mO2 = mCO2 – mC = ? gam.

Đổi số mol của Oxi: nO2 = mO2/MO2 = ?

=> VO2 (đktc) = n x22,4 = ? lít

Giải chi tiết:

a. PTHH: C   +   O2  $\xrightarrow{{t^\circ }}$ CO2    (0,5đ)

b. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.

mO2 = mCO2 – mC = 28 – 12 = 16 gam.                    (1,0đ)

Vậy khối lượng của oxi tham gia phản ứng là 16 gam

– Thể tích chất khí oxi (đktc).                                      (0,5đ)

– nO2 = mO2/MO2 = 16 : 32 = 0,5 (mol)

=> VO2 (đktc) = n x22,4 = 0,5 ×22,4 = 11,2 (lít)        (0,5đ)

Vậy thể tích của khí oxi tham gia phản ứng là 11,2 lít.

Bài trướcĐề Thi Hoá 8 Học Kì 1 Trường THCS Trưng Nhị Hà Nội Có Lời Giải Và Đáp Án Chi Tiết
Bài tiếp theoĐề Thi Học Kì 1 Hoá 8 Phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ (Đề 1) Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây