Đề Thi Học Kì 1 Sinh 11 Trường THPT Lương Ngọc Quyến- Thái Nguyên Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

0
166

Đề thi học kì 1 Sinh 11 Trường THPT Lương Ngọc Quyến- Thái Nguyên có đáp án và lời giải chi tiết gồm 18 câu trắc nghiệm và tự luận. Các bạn xem ở dưới.

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT

LƯƠNG NGỌC QUYẾN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (Đề 1)

MÔN: SINH HỌC – Lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 1 (TH): Cho các hiện tượng sau đây:

(1) Cây luôn vươn về phía có ánh sáng.

(2) Rễ cây luôn mọc hướng đất và mọc vươn đến nguồn nước, nguồn phân.

(3) Cây hoa trinh nữ xếp lá khi mặt trời lặn, xòe lá khi mặt trời mọc.

(4) Rễ cây mọc tránh chất gây độc.

(5) Sự đóng mở của khí khổng.

Hiện tượng thuộc hình thức ứng động là:

A. (3) và (4). B. (3) và (5). C. (2) và (4). D. (1) và (5).

Câu 2 (TH): Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây ?

(1) Tạo lực hút đầu trên.

(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

(4) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí.

Phương án trả lời đúng là :

A. (1), (2) và (4). B. (1), (3) và (4). C. (1), (2) và (3). D. (2), (3) và (4).

Câu 3 (TH): Khi nói về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang.

(2) Ở tâm thất của cá và lưỡng cư đều có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2.

(3) Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu O2 hơn máu trong tĩnh mạch.

(4) Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch.

A. B. C. D. 2

Câu 4 (NB): Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì

A. Thức ăn được tiêu hóa nội bào.

B. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.

C. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.

D. Một số thức ăn tiêu hóa nội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào.

Câu 5 (TH): Khi nói về hệ tuần hoàn của người bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Tim co dãn tự động theo chu kì là do hệ dẫn truyền tim.

(2) Khi tâm thất co, máu được đẩy vào động mạch.

(3) Máu trong buồng tâm nhĩ trái nghèo ôxi hơn máu trong buồng tâm nhĩ phải.

(4) Máu trong tĩnh mạch chủ nghèo ôxi hơn máu trong động mạch chủ.

A. B. C. D. 4

Câu 6 (TH): Khi nói về quang hợp thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Quang hợp quyết định 90% đến 95% năng suất cây trồng.

(2) Diệp lục b là sắc tố trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng ATP.

(3) Quang hợp diễn ra ở bào quan lục lạp.

(4) Quang hợp góp phần điều hòa lượng O2 và CO2 khí quyển.

A. B. C. D. 4

Câu 7 (NB): Thân và rễ của cây có kiểu hướng động nào dưới đây?

A. thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương

B. thân hướng sáng âm và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực âm

C. thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực dương

D. thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương

Câu 8 (NB): Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín?

A. Ốc sên. B. Châu chấu. C. Trai sông. D. Mèo.

Câu 9 (TH): Trong thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật, khi đưa que diêm đang cháy vào bình chứa hạt sống đang nảy mầm, que diêm bị tắt ngay. Giải thích nào sau đây đúng?

A. Bình chứa hạt sống hô hấp thải nhiều O2 ức chế sự cháy.

B. Bình chứa hạt sống mất cân bằng áp suất khí làm que diêm tắt.

C. Bình chứa hạt sống thiếu O2 do hô hấp đã hút hết O2.

D. Bình chứa hạt sống có nước nên que diêm không cháy được

Câu 10 (NB): Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể dẫn đến làm tăng huyết áp ở người bình thường?

(1) Khiêng vật nặng. (2). Hồi hộp, lo âu.

(3). Cơ thể bị mất nhiều máu. (4). Cơ thể bị mất nước do bị bệnh tiêu chảy.

A. B. C. D. 3

Câu 11 (NB): Bón phân hợp lí là

A. phải bón đủ cho cây ba loại nguyên tố quan trọng là N, P, K.

B. phải bón thường xuyên cho cây.

C. bón đúng lúc, đúng lượng, đúng loại và đúng cách.

D. sau khi thu hoạch phải bổ sung ngay lượng phân bón cần thiết cho đất.

Câu 12 (NB): Phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát và lưỡng cư vì phổi thú có

A. Khối lượng lớn hơn

B. Kích thước lớn hơn

C. Rất nhiều phế nang, diện tích bề mặt trao đổi khí lớn

D. Cấu trúc phức tạp hơn

Câu 13 (TH): Trong các đặc điểm sau về cơ quan hô hấp

(1) diện tích bề mặt lớn (2) mỏng và luôn ẩm ướt (3) có rất nhiều mao mạch

(4) có sắc tố hô hấp (5) có sự lưu thông khí

(6) miệng và diềm nắp mang đóng mở nhịp nhàng tạo dòng nước chảy một chiều từ miệng qua mang

(7) cách sắp xếp của mao mạch trong mang song song và ngược chiều với dòng nước chảy qua mang.

Những đặc điểm nào chỉ có ở cá xương mà không có ở những động vật khác?

A. (5) và (6) B. (1) và (4) C. (2) và (3) D. (6) và (7)

Câu 14 (NB): Cân bằng nội môi là hoạt động

A. duy trì sự ổn định trong tế bào. B. duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể.

C. duy trì sự ổn định của bạch huyết. D. duy trì sự ổn định của máu.

Câu 15 (NB): Ở thực vật sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi cơ quan nào sau đây?

A. Lá. B. Hoa. C. Thân. D. Rễ.

Câu 16 (NB): Trình tự tiêu hóa đặc trưng của động vật nhai lại như thế nào?

A. Biến đổi hóa học – Biến đổi cơ học – Biến đổi sinh học.

B. Biến đổi sinh học – Biến đổi cơ học – Biến đổi hóa học.

C. Biến đổi cơ học – Biến đổi sinh học – Biến đổi hóa học

D. Biến đổi cơ học – Biến đổi hóa học – Biến đổi sinh học.

Câu 17 (TH): Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

(2) Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2.

(3) Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.

(4) Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

A. B. C. D. 3

Câu 18 (VD): Để phát hiện hô hấp ở thực vật, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Dùng 4 bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, 3 và 4. Cả 4 bình đều đựng hạt của một giống lúa:

Bình 1 chứa 1kg hạt mới nhú mầm.

Bình 2 chứa 1kg hạt khô.

Bình 3 chứa 1kg hạt mới nhú mầm đã luộc chín.

Bình 4 chứa 0,5kg hạt mới nhú mầm.

Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong 2 giờ. Biết rằng các điều kiện khác ở 4 bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về kết quả thí nghiệm?

(1) Nhiệt độ ở cả 4 bình đều tăng. (2) Nhiệt độ ở bình 1 cao nhất.

(3) Nồng độ O2 ở bình 1 và bình 4 đều giảm. (4) Nồng độ O2 ở bình 3 tăng.

A. B. C. D. 1

Câu 19 (TH): Trong thí nghiệm phát hiện diệp lục và carotenoit em hãy giải thích:

– Tại sao lại chọn lá xanh để chiết sắc tố diệp lục và chọn lá vàng để chiết carotenoit? (0,25 điểm)

– Giải thích tại sao phải cắt nhỏ lá và dùng cồn làm thí nghiệm và dùng nước làm đối chứng trong thí nghiệm chiết, rút diệp lục và carotenoit? Hiện tượng xảy ra ở cốc thí nghiệm và cốc đối chứng? (1 điểm)

– Vai trò của hệ sắc tố diệp lục và carotenoit với cây xanh? (0,75 điểm)

Câu 20 (TH): – Em hãy trình bày cấu trúc và hoạt động của hệ tuần hoàn hở ở động vật? (1 điểm)

– Tại sao hệ tuần hoàn hở chỉ phù hợp với các động vật có kích thước nhỏ, hoạt động chậm, yếu? (0,5 điểm)

– Tại sao côn trùng có hệ tuần hoàn hở mà vẫn hoạt động tương đối nhanh, mạnh? (0,5 điểm)

Đáp án

1-B 2-C 3-B 4-A 5-A 6-A 7-A 8-D 9-C 10-A
11-C 12-C 13-D 14-B 15-D 16-B 17-D 18-A

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án B

Ứng động là hình thức phản ứng của thực vật trước những tác nhân kích thích không định hướng.

Các ví dụ về ứng động là : (3),(5)

Các ví dụ khác là hướng động.

Câu 2: Đáp án C

Thoát hơi nước có những vai trò:

(1) Tạo lực hút đầu trên.

(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

Câu 3: Đáp án B

Các phát biểu đúng về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật là : (4)

(1) sai vì phổi chim được cấu tạo từ các ống khí

(2) sai, tâm thất của cá không có sự trộn máu giàu O2 và máu giàu CO2.

(3) sai, trong động mạch phổi chứa máu giàu CO2

Câu 4: Đáp án A

Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì thức ăn được tiêu hóa nội bào.

Câu 5: Đáp án A

Các phát biểu đúng về hệ tuần hoàn ở người là: (1),(2),(4)

(3) sai, máu trong tâm nhĩ trái giàu oxi, máu trong tâm nhĩ phải nghèo oxi.

Câu 6: Đáp án A

Phát biểu đúng về quang hợp ở thực vật là: (1),(3), (4)

Ý (2) sai, diệp lục a là sắc tố trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng ATP.

Câu 7: Đáp án A

Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương

Câu 8: Đáp án D

Mèo có hệ tuần hoàn kín.

Câu 9: Đáp án C

Sự cháy được duy trì bởi khí oxi, khi đưa que diêm đang cháy vào bình chứa hạt sống đang nảy mầm, que diêm bị tắt ngay → trong bình rất ít oxi.

Hạt đang nảy mầm hô hấp mạnh tiêu tốn oxi, thải nhiều cacbonic.

Câu 10: Đáp án A

Khi khiêng vật nặng và hồi hộp, lo âu huyết áp sẽ tăng.

Khi mất nước, mất máu thì huyết áp giảm.

Câu 11: Đáp án C

Bón phân hợp lí là bón đúng lúc, đúng lượng, đúng loại và đúng cách.

Câu 12: Đáp án C

Phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát và lưỡng cư vì phổi thú có rất nhiều phế nang, diện tích bề mặt trao đổi khí lớn.

Câu 13: Đáp án D

Những đặc điểm chỉ có ở cá xương mà không có ở những động vật khác : 6,7

Các đặc điểm khác đều có ở bề mặt trao đổi khí của các loài khác.

Câu 14: Đáp án B

Cân bằng nội môi là hoạt động duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể.

Câu 15: Đáp án D

Ở thực vật sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi rễ.

Câu 16: Đáp án B

Trình tự tiêu hóa đặc trưng của động vật nhai lại : Biến đổi sinh học (nhờ VSV ở dạ cỏ) – Biến đổi cơ học (nhai lại ở miệng) – Biến đổi hóa học (nhờ enzyme ở dạ múi khế)

Câu 17: Đáp án D

Các phát biểu đúng về quang hợp ở thực vật là : (1),(2),(3)

(4) sai, nguyên liệu của pha sáng không có glucose.

Câu 18: Đáp án A

Bình 1: 1kg hạt nhú mầm

Bình 2: 1kg hạt khô

Bình 3: 1 kg hạt nhú mầm đã luộc

Bình 4: 0,5kg hạt nhú mầm

Ở các bình có hạt nhú mầm có cường độ hô hấp sẽ lớn hơn hạt khô; hạt đã luộc sẽ không hô hấp vì hạt đã chết

Xét các phát biểu:

I sai, bình 3 các hạt đã chết, không hô hấp nên nhiệt độ không tăng

II đúng,

III đúng, vì các hạt nảy mầm hô hấp mạnh

IV sai, nồng độ O2 của bình 3 không đổi

Câu 19: Đáp án

– Lá xanh chứa nhiều diệp lục, lá vàng chứa nhiều carotenoid nên chọn lá xanh để chiết sắc tố diệp lục và chọn lá vàng để chiết carotenoit.

– Cắt nhỏ lá để nhiều nhiều tế bào hư hại, để chiết rút được nhiều sắc tố. sử dụng cồn làm thí nghiệm vì cồn hoà tan được sắc tố diệp lục và carotenoid còn nước cất thì không.

– Diệp lục là sắc tố quang hợp chính: diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng và chuyển hoá thành năng lượng hoá học trong NADPH và ATP.

Carotenoit là sắc tố quang hợp phụ có vai trò hấp thụ năng lượng và truyền cho diệp lục, bảo vệ diệp lục dưới tác động của ánh sáng mạnh.

Câu 20: Đáp án

– Cấu trúc của hệ tuần hoàn hở: Gồm tim, động mạch, tĩnh mạch, dịch tuần hoàn

– Hoạt động của hệ tuần hoàn hở:

+ Máu được tim bơm vào động mạch và sau đó tràn vào khoang cơ thể. Ở đây máu được trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu – dịch mô. Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào, sau đó trở về tim.

+ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.

– Hệ tuần hoàn hở chỉ phù hợp với các động vật có kích thước nhỏ, hoạt động chậm, yếu vì:

– Những động vật có kích thước cơ thể nhỏ, hoạt động chậm tốn ít năng lượng, nhu cầu cung cấp chất dinh dưỡng và đào thải thấp

– Hệ tuần hoàn hở chưa có cấu tạo hoàn hảo, vận tốc vận chuyển máu chậm, dòng máu có áp lực thấp, không điều hoà được do đó khả năng vận chuyển chất dinh dưỡng và chất đào thải kém, chỉ đáp ứng được cho những cơ thể sinh vật có nhu cầu cung cấp và đào thải thấp

– Ở côn trùng hệ tuần hoàn chỉ tham gia vận chuyển chất dinh dưỡng và sản phẩm bài tiết, không vận chuyển khí. Các tế bào được trao đổi khí trực tiếp với không khí nên các tế bào hô hấp mạnh mẽ nên côn trùng hoạt động tương đối nhanh, mạnh.

Bài trướcĐề Thi Học Kì 1 Sinh 11 Trường THPT Nguyễn Trãi- Hà Nội Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết
Bài tiếp theoĐề Thi Học Kì 1 Sinh 11 Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh- Đồng Nai Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây