Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 7 Trường THCS Tân Hưng Cái Bè Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

0
186

Đề thi học kì 1 Vật Lý 7 Trường THCS Tân Hưng Cái Bè có đáp án, trắc nghiệm và lời giải chi tiết. Các bạn xem ở dưới.

PHÒNG GD&ĐT TP CÁI BÈ

TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG

ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN: Vật Lí – Lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian phát đề

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1 (NB): Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm là ảnh:

A. Lớn bằng vật B. Lớn hơn vật. C. Gấp đôi vật D. Bé hơn vật.

Câu 2 (NB): Vật nào sau đây không phải là nguồn sáng?

A. Mặt trăng B. Mặt trời

C. Ngôi sao trên bầu trời ban đêm D. Bóng đèn dây tóc đang sáng

Câu 3 (NB): Vật phản xạ tốt là những vật có bề mặt:

A. Phẳng và mềm B. Nhẵn và cứng C. Gồ ghề và mềm D. Mấp mô và cứng

Câu 4 (TH): Chiếu một tia tới lên gương phẳng. Biết góc phản xạ i’ = 30, góc tới bằng:

A. 150 B. 900 C. 60D. 300

Câu 5 (TH): Chiếu một chùm tia sáng tới song song vào một gương cầu lõm, chùm tia phản xạ là

A. Chùm tia hội tụ B. Chùm tia phân kì

C. Chùm tia song song D. Cả A, B đều đúng

Câu 6 (TH): Đặt một vật cách gương phẳng 4cm sẽ cho ảnh ảo cách gương một khoảng là:

A. 2cm B. 4cm C. 8cm D. 16cm

Câu 7 (TH): Trong trường hợp nào dưới đây ánh sáng truyền theo đường thẳng:

A. Trong môi trường trong suốt

B. Đi trong môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác

C. Trong môi trường đồng tính

D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính

Câu 8 (TH): Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực?

A. Mặt trời ngừng phát ra ánh sang

B. Mặt trời bỗng nhiên biến mất

C. Mặt trời bị mặt trăng che khuất nên ánh sáng mặt trời không đến dược mặt đất

D. Người quan sát đướng nữa sau trái đất

Câu 9 (TH): Ảnh tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng của cùng một vật sẽ như thế nào?

A. Ảnh ở gương cầu lồi sẽ lớn hơn ảnh ở gương phẳng

B. Ảnh ở gương cầu lồi bằng ảnh ở gương phẳng

C. Ảnh ở gương cầu lồi sẽ nhỏ hơn ảnh ở gương phẳng

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 10 (NB): Ta có thể nghe thấy tiếng vang khi:

A. Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát ra

B. Âm phát ra và âm phản xạ đến tai cùng một lúc

C. Âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất $\frac{1}{{15}}$ giây

D. Âm phản xạ gặp vật cản

Câu 11 (TH): Vật phát ra âm to hơn khi nào?

A. Khi vật dao động nhanh hơn B. Khi vật dao động mạnh hơn

C. Khi tần số dao động lớn hơn D. Cả ba trường hợp trên

Câu 12 (NB): Đơn vị nào sau đây là của tần số ?

A. đêxiben (dB) B. kilôgam (kg) C. Niuton (N) D. Hec (hz)

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 13 (TH):

a) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?

b) Giải thích vì sao trên ôtô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp gương phẳng?

Câu 14 (TH): Âm có thể truyền được qua môi trường nào và môi trường nào thì không truyền được âm ? Thông thường, âm truyền đi trong môi trường nào nhanh nhất, chậm nhất ? Trong khi lan truyền, độ to của âm thay đổi như thế nào?

Câu 15 (VD): Tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để ta có thể nghe được tiếng vang. Biết rằng vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s.

Đáp án

1-B 2-A 3-B 4-D 5-A 6-B 7-D 8-C 9-C 10-C
11-B 12-D 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án B

Phương pháp giải:

– Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật

– Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại, biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.

Giải chi tiết:

Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm là ảnh lớn hơn vật.

Câu 2: Đáp án A

Phương pháp giải:

Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

Giải chi tiết:

Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng như Mặt Trời, các vì sao, bóng đèn,…

Mặt Trăng chỉ hắt lại ánh sáng, không tự mình phát ra ánh sáng nên Mặt Trăng không phải là nguồn sáng.

Câu 3: Đáp án B

Các vật phản xạ âm thanh tốt thì có bề mặt nhẵn, cứng.

Câu 4: Đáp án D

Phương pháp giải:

Định luật phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới.

+ Góc phản xạ bằng góc tới.

Giải chi tiết:

Góc tới bằng góc phản xạ: i’ = i = 300

Câu 5: Đáp án A

Phương pháp giải:

– Gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt trong của một phần hình cầu.

– Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại, biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.

Giải chi tiết:

Chiếu một chùm tia sáng tới song song vào một gương cầu lõm, chùm tia phản xạ là chùm hội tụ.

Câu 6: Đáp án B

Phương pháp giải:

+ Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.

+ Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.

Giải chi tiết:

Ta có khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. Do đó vật cách gương phẳng 4cm sẽ cho ảnh ảo cách gương một khoảng là 4cm.

Câu 7: Đáp án D

Định luật truyền thẳng cúa ánh sáng: Trong một môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Câu 8: Đáp án C

Hiện tượng Nhật thực do Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất cùng nằm trên một đường thẳng, Mặt trăng ở giữa. Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến dược mặt đất.

Câu 9: Đáp án C

Phương pháp giải:

Gương phẳng tạo ảnh ảo có độ lớn bằng vật.

Gương cầu lồi tạo ảnh ảo có độ lớn nhỏ hơn vật.

Giải chi tiết:

Gương phẳng tạo ảnh ảo có độ lớn bằng vật, gương cầu lồi tạo ảnh ảo có độ lớn nhỏ hơn vật.

Vậy ảnh ở gương cầu lồi sẽ nhỏ hơn ảnh ở gương phẳng.

Câu 10: Đáp án C

Tiếng vang là Âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất $\frac{1}{{15}}$ giây

Câu 11: Đáp án B

Phương pháp giải:

Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó gọi là biên độ dao động.

Biên độ dao động càng lớn, âm càng to.

Giải chi tiết:

Biên độ dao động càng lớn, âm càng to.

→ Vật phát ra âm to hơn khi vật dao động mạnh hơn

Câu 12: Đáp án D

Đơn vị của tần số là Hec (Hz)

Câu 13: Đáp án

Phương pháp giải:

a) Định luật phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến với gương ở điểm tới

+ Góc phản xạ bằng góc tới

b) Vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng nên giúp người lái xe quan sát được vùng rộng hơn ở phía sau

Giải chi tiết:

a) Định luật phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến với gương ở

điểm tới

+ Góc phản xạ bằng góc tới

b) Vì vùng nhìn thấy của gương cầu lội rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng nên giúp người lái xe quan sát được vùng rộng hơn ở phía sau

Câu 14: Đáp án

– Âm có thể truyền qua các môi trường rắn, lỏng, khí nhưng không thể truyền được trong chân không .

– Vận tốc truyền âm trong chất rắn là lớn nhất đến chất lỏng và đến chất khí.

– Độ to của âm sẽ nhỏ dần khi lan truyền.

Câu 15: Đáp án

Phương pháp giải:

Để nghe được tiếng vang thì âm phản xạ phải cách âm trực  tiếp một khoảng thời gian ngắn nhất là $\frac{1}{{15}}s$

Áp dụng công thức tính quãng đường: S = v.t

Giải chi tiết:

Tóm tắt:

$t = \frac{1}{{15}}s$

$v = 340m/s$

$S = ?$

Giải:

Để nghe được tiếng vang thì âm phản xạ phải cách âm trực  tiếp một khoảng thời gian ngắn nhất là $\frac{1}{{15}}s$

Quãng đường âm đi được bằng hai lần khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường nên âm đi từ người nói đến bức tường là $\frac{1}{{30}}s$

Khoảng cách từ người nói đến bức tường là : S = v.t = 340. $\frac{1}{{30}}s$ = 11,33 m

 

Bài trướcĐề Thi Học Kì 1 Vật Lý 9 Trường THPT & THCS Phù Long Huyện Cát Hải Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết
Bài tiếp theoĐề Thi Vật Lý 7 Học Kì 1 Trường THCS Đình Xuyên Gia Lâm Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây