Đề Thi Học Kỳ 2 Hóa 11 Có Đáp Án- Đề 12

0
331

Đề Thi Học Kỳ 2 Hóa 11 Có Đáp Án- Đề 12

Câu 1.(2 điểm) Hoàn thành chuỗi biến hóa sau bằng các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện xảy ra phản ứng, nếu có):

CH3OH→CH3COOH→CH3COONa→CH4→C2H2→C2H4→C2H5OH→CH3CHO→Ag.

Câu 2.(2 điểm): Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 5 chất lỏng không màu sau và viết phương trình phản ứng minh họa: HCOOH; CH3COOH; C6H14; CH3CHO; C6H5OH

Câu 3.(2 điểm) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các andehit có CTPT là C4H8O.

Câu 4.(2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của metanol, thu được 1,792 lit CO2 (đktc) và 1,98 gam nước.

a) Xác định CTPT của hai ancol.

b) Tính thành phần % về khối lượng của mỗi ancol trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 5.(2 điểm) Cho m gam hỗn hợp A gồm axit axetic và ancol etylic. Chia hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: tác dụng hết với Na dư thu được 2,24 lit khí H2 (đktc).

Phần 2: trung hòa vừa đủ với 150ml dd NaOH 1M.

a) Tính m.

b) Đem m gam hỗn hợp A trên đun nóng với H2SO4 đặc thì thu được bao nhiêu gam este? Biết hiệu suất phản ứng este hóa là 75%.

– HẾT –

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA KHỐI 11

Nội dung Thang điểm
Câu 1.

 

2 điểm

Mỗi phương trình 0,25 điểm.

 

Sai/ thiếu điều kiện hoặc cân bằng -0,125 điểm

 

Câu 2:

– Kẻ bảng (1 đ)

  HCOOH CH3COOH C6H14 CH3CHO C6H5OH
Quỳ tím Đỏ Đỏ
Dd AgNO3/NH3 ¯ trắng bạc ¯ trắng bạc
Dd Br2 X X X Mất màu da cam +

¯ trắng

– Viết 4 phương trình phản ứng (1 đ)

2 điểm

Mỗi chất nhận biết đúng được 0,5 điểm.

 

Sai hiện tượng, sai/ thiếu phương trình – 0,25 điểm/ chất.

Câu 3:

CH3-CH2-CH2-CH=O: Butanal

CH3-CH(CH3)-CH=O: 2-metylpropanal

2 điểm

Mỗi ý 0,5 điểm

Câu 4:

a) nCO2 = 1,792 : 22,4 = 0,08 (mol)

nH2O = 1,98 : 18 = 0,11 (mol)

CnH2n+2O + (3n/2)O2→ nCO2 + (n+1)H2O

0,08         0,11  (mol)

0,11n = 0,08(n+1) → n = 2,67

→ 2 ancol đơn, no, mạch hở kế tiếp nhau là C2H5OH, C3H7OH

b) C2H6O + 7/2O2→ 2CO2 + 3H2O

x                      2x         3x   (mol)

C3H8O + 9/2O2→ 3CO2 + 4H2O

x                      3x         4y      (mol)

Ta có hệ phương trình

2x + 3y  = 0,08         x = 0,01 mol

3x + 4y = 0.11          y = 0.02 mol

mC2H5OH = 0,01 . 46 = 0,46 (g)

mC3H7OH = 0,02 . 60 = 1,2 (g)

mhỗn hợp = 0,46 + 1,2 = 1,66 (g)

%mC2H5OH = 0,46 : 1,66 . 100 = 27,71 (%) → %mC3H7OH = 72,29 %

2 điểm

 

 

0,25 điểm

 

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

 

0,25 điểm

 

0,25 điểm

 

0,25 điểm

 

 

0,25 điểm

Câu 5:

a) Gọi x, y, lần lượt là số mol của axit axetic và etanol.

Phần 1:

CH3COOH + Na → CH3COONa + 1/2H2

0,5x                                   0,25x  (mol)

C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2H2

0,5y                                0,25y (mol)

nH2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol)

→ 0,25x + 0,25y = 0,1 (1)

Phần 2:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

0,5x          0,5x  (mol)

nNaOH = 0,15 (mol)

→ 0,5x = 0,15 → x = 0,3 (mol)

Từ (1) → y = 0,1 (mol)

m = 0,1 . 46 + 0,3 . 60 = 22,6 (g)

b)CH3COOH + C2H5OH ↔ CH3COOC2H5 + H2O

0,3             0,1

0,075      ←   0,075           0,075          (mol)

meste = 0,075 . 88 = 6,6 (g)

2 điểm

0,25 điểm

 

0,25 điểm

 

 

 

 

 

0,25 điểm

 

 

 

0,25 điểm

 

0,25 điểm

 

0,25 điểm

 

 

0,25 điểm

0,25 điểm

 

Bài trướcĐề Thi HK 2 Hóa Lớp 11 Có Đáp Án- Đề 11
Bài tiếp theoĐề Thi Học Kỳ 2 Hóa Lớp 11 Có Đáp Án- Đề 13

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây