Đề Thi Học Kỳ 2 Hóa Lớp 11 Có Đáp Án- Đề 13

0
358

Đề Thi Học Kỳ 2 Hóa Lớp 11 Có Đáp Án- Đề 13

Câu 1: (2 điểm) Viết chuỗi phản ứng sau , ghi rõ điều kiện phản ứng:

Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 5 chất lỏng không màu đựng trong các lọ riêng biệt và viết PTPU minh họa: CH3CH2CHO, C3H5(OH)3, CH3COOH, CH2=CHCOOH, C6H14.

Câu 3: (2 điểm) Viết đồng phân cấu tạo và gọi tên thay thế của andehit đơn, no có công thức phân tử  C5H10O.

Câu 4: (2 điểm) Cho 10,4 gam hỗn hợp A gồm HCHO và CH3CHO tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư tạo 108 gam Ag.

a. Viết phương trình phản ứng. Tính % khối lượng mỗi andehit trong hỗn hợp A.

b. Hidro hoá hoàn toàn 10,4 gam hỗn hợp A (Ni, tO) thu được hỗn hợp X gồm hai ancol Y và Z (MY < MZ). Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được 4,52 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của ancol Z bằng 60%. Tính hiệu suất phản ứng tạo ete của ancol Y?

Câu 5: (2 điểm) Hỗn hợp A gồm phenol và 2 ancol no, đơn, mạch hở liên tiếp nhau.

  • Lấy 54 gam A tác dụng với dung dịch Br2 dư thu được 99,3 gam kết tủa trắng.
  • Lấy 54 gam A tác dụng với Natri dư thu 8,96 lít khí H2 (đkc).

a. Viết phản ứng và tìm CTPT của 2 ancol.

b. Tính % khối lượng các chất trong A.

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố như sau: H= 1 ; C= 12 ; Ag= 108; Br= 80; Na= 23.

– HẾT –

ĐÁP ÁN 

Câu 1: (2 điểm)

Mỗi PTPU đúng/0,25 điểm (sai điều kiện/cân bằng trừ 0,125đ)

Câu 2: (2 điểm)

 

CH3CH2CHO C3H5(OH)3 CH3COOH CH2=CHCOOH C6H14
Cu(OH)2/NaOH Đun nóng tạo tủa đỏ gạch ↓ tan tạo dd xanh thẫm ↓ tan tạo dd xanh nhạt ↓ tan tạo dd xanh nhạt
Dd Br2 X X Mất màu

 

CH3CH2CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH →t° CH3CH2COONa + Cu2O+ 3H2O

CH2=CH-COOH + Br2 → CH2Br-CHBr-COOH

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2→ [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

2CH3COOH + Cu(OH)2→ (CH3COO)2Cu + 2H2O

2CH2=CHCOOH + Cu(OH)2→ (CH2=CHCOO)2Cu + 2H2O

2 điểm

Mỗi chất nhận biết đúng được 0,5 điểm.

 

Sai hiện tượng, sai/ thiếu phương trình – 0,25 điểm/ chất.

 

 

 

Câu 3: Mỗi đồng phân đúng /  0,25 điểm.  Mỗi tên gọi đúng / 0,25 điểm.

Câu 4 : a (1,25 đ)

HCHO + 4[Ag(NH3)2]OH →t° (NH4)2CO3 + 4Ag + 6NH3 + 2H2O

x                                                            4x                  mol

0,25
CH3CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → t°CH3COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O

y                                                                  2y                mol

0,25
Có :     30x + 44y = 10,4 và 4x + 2y = 1

→ x = 0,2 và y = 0,1

 

0,5

%HCHO = 57,69% và %CH3CHO = 42,31% 0,25

b. (0,75 đ)

HCHO +H2 → CH3OH

CH3CHO +H2 → C2H5OH

0,125*2 = 0,25
hh X gồm (Y) CH3OH a mol và (Z) C2H5OH b mol

Có : 32a + 46b = 4,52 + 9(a +b) và b/0,1 = 0,6

 

0,25

→ a = 0,1

Vậy hiệu suất tạo ete của ancol Y = 0,1/0,2 = 0,5 (hay 50%)

 

0,25


Bài trướcĐề Thi Học Kỳ 2 Hóa 11 Có Đáp Án- Đề 12
Bài tiếp theoĐề Thi Học Kỳ 2 Hóa Học 11 Có Đáp Án- Đề 14

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây