Đề Thi Học Kỳ 2 Lịch Sử 9 Có Đáp Án (Đề 2)

0
401

 

Baitaptracnghiem.net

ĐỀ 2

ĐỀ THI HỌC KỲ II  MÔN LỊCH SỬ 9

Thời gian: 45 phút

 

 1. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam là:

 1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
 2. Tân Việt cách mạng Đảng.
 3. An Nam cộng sản đảng.
 4. Đông Dương cộng sản liên đoàn.

Câu 2. Khoá chặt biên giới Việt – Trung bằng hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và thiết lập “Hành lang Đông Tây ”. Đây là 1 trong những nội dung của kế hoạch:

 1. Đánh nhanh thắng nhanh. B. Kế hoạch Rơ ve.
 2. Kế hoạch Đờ lát đờ tát xi nhi. D. Kế hoạch Na va.

Câu 3. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Vạn Tường (8/1965) là gì?

 1. Tiêu hao sinh lực địch.
 2. Cổ vũ quân dân cả nước quyết tâm đánh Mỹ.
 3. Nâng cao uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ở trong nước và trên thế giới.
 4. Khẳng định khả năng có thể đánh thắng Mỹ trở thành hiện thực.

Câu 4. Tuyến đường vận chuyển chiến lược xẻ dọc Trưòng Sơn mang tên Hồ Chí Minh được mở từ từ tháng 5/1959 thể hiện điều gì?

 1. Lòng biết ơn đối với Bác.
 2. Là con đường dài nhất.
 3. Quyết tâm xẻ dọc Trưòng Sơn đi cứu nước.
 4. Tránh sự bắn phá của kẻ địch.

 

 

 1. Phần tự luận (8 điểm):

Câu 5 (3đ): Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Câu 6 (2đ): Trình bày đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta. Hãy làm rõ tính “toàn diện” của đường lối đó?

Câu 7 (3đ): Sau hiệp định Giơ ne vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào? Đảng ta đã giải quyết tình hình đó ra sao?

ĐÁP ÁN

 1. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)
Câu 1 2 3 4
Đáp án A B D C
Thang điểm 0,5 0,5 0,5 0,5

 

 1. Phần tự luận:(8,0điểm)
Câu Nội dung Điểm
5 Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc” 3
* Nạn giặc ngoại xâm, nội phản  
– Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch và bọn tay sai phản động ồ ạt kéo vào nước ta, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai.  

 

0,5

– Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh cũng kéo vào, dọn đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta.  

0,5

– Các lực lượng phản cách mạng ngóc đầu dậy chống phá cách mạng. 0,5
* Kinh tế – tài chính  
– Nền kinh tế nước ta vốn đã nghèo nàn, lạc hậu, còn bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Hậu quả của nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 chưa được khắc phục, lụt lội, hạn hán diễn ra, sản xuất đình đốn, nạn đói mới đe doạ đời sống nhân dân.  

 

0,5

– Ngân sách nhà nước hầu như trống rỗng. Nhà nước chưa kiểm soát được Ngân hàng Đông Dương.  

0,5

* Văn hóa- xã hội: Hơn 90% dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội tràn lan.

=> Việt Nam trong tình thế  “ ngàn cân treo sợi tóc”.

0,5
6 * Trình bày đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta. Hãy làm rõ tính ‘toàn diện” của đường lối đó? 2
* Đường lối kháng chiến chống Pháp :  Đó là cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.  

1

* Làm rõ tính ‘toàn diện” : là tiến hành kháng chiến trên tất cả các mặt trận quân sự, kinh tế,chính trị, văn hóa, ngoại giao, binh vận 1
7 Sau hiệp định Giơ ne vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào? Đảng ta đã giải quyết nhiệm vụ của mỗi miền ra sao? 3
* Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ ne vơ 1954 về Đông Dương 1,5
– Ngày 10/10/ 1954 Pháp rút khỏi Hà Nội. 0,5
– Quân Pháp rút khỏi miền Bắc (5 – 1955), Miền Bắc hoàn toàn giải phóng nhưng hội nghị hiệp thương giữa hai miền Nam – Bắc để tổ chức Tổng tuyển cử chưa được tiến hành.  

0,5

– Miền Nam: Mĩ thay thế Pháp, đưa tay sai lên nắm chính quyền ở miền Nam, thực hiện âm mưu chia cắt đất nước ta làm hai miền,biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của chúng.  

 

0,5

* Đảng ta đã giải quyết nhiệm vụ của mỗi miền ra sao? 1,5
– Miền Bắc : tiến hành cách mạng XHCN. 0,5
– Miền Nam đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân,giải phóng miền Nam thực hiện thống nhất nước nhà.  

0,5

– Nhiệm vụ chung của cả nước: Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.  

0,5

Bài trướcĐề Thi Học Kỳ 2 Lịch Sử 9 Có Đáp Án (Đề 1)
Bài tiếp theoĐề Thi Học Kỳ 2 Lịch Sử 9 Có Đáp Án (Đề 3)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây