Đề Thi Học Kỳ 2 Lịch Sử 9 Có Đáp Án (Đề 5)

0
383
Baitaptracnghiem.net

ĐỀ 5

ĐỀ THI HỌC KỲ II  MÔN LỊCH SỬ 9

Thời gian: 45 phút

 

Câu 1: (3.0 điểm)  Hoàn thành bảng niên biểu sau:

Thời gian Sự kiện
3/2/1930  
19/5/1941  
2/9/1945  
6/3/1946  
19/12/1946  
7/5/1954  

 

Câu 2: (2.0 điểm)  Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc?

Câu 3: (5.0 điểm) Trong giai đoạn 1946 – 1954, Kế hoạch Rơve được Pháp – Mĩ đề ra trong chiến dịch quân sự nào? Trình bày âm mưu của địch, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch đó.

ĐÁP ÁN

Hoàn thành bảng niên biểu: (Mỗi sự kiện đúng cho 0,5 điểm)

Thời gian Sự kiện
3/2/1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
19/5/1941 Mặt trận Việt Minh được thành lập
2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
6/3/1946 Hiệp định Sơ bộ được kí kết
19/12/1946 Kháng chiến toàn quốc chống Pháp bùng nổ
7/5/1954 Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi

 

Câu Nội dung Điểm
Câu 2

(2,0 điểm)

Vì sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc?  
  – Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp… 0,5
– Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những 20 của thế kỉ XX. 0,5
– Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo… 0,5
– Từ đây, cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. 0,25
– Là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam… 0,25
Câu 3

(5,0 điểm)

Trong giai đoạn 1946 – 1954, Kế hoạch Rơve được Pháp – Mĩ đề ra trong chiến dịch quân sự nào? Trình bày âm mưu của địch, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch đó.

 

 
  – Đó là chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 0,5
* Âm mưu của địch  
– Khóa cửa biên giới Việt – Trung, tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4… 0,5
– Thiết lập hành lang Đông – Tây… 0,5
– Chuẩn bị một kế hoạch có quy mô lớn nhằm tiến công lên Việt Bắc lần hai… 0,25
* Kết quả  
– Quân ta giải phóng vùng Biên giới Việt – Trung dài 750 km, với 35 vạn dân… 0,5
– Hành lang Đông – Tây bị chọc thủng… 0,5
– Làm phá sản kế hoạch Rơve… 0,25
* Ý nghĩa  
– Đường liên lạc của ta với các nước XHCN được khai thông 0,5
– Chiến dịch Biên giới đã chứng minh sự trưởng thành của bộ đội ta qua 4 năm kháng chiến. 0,5
– Qua chiến dịch này ta đã giành được thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ. 0,5
– Mở ra bước phát triển mới cho cuộc kháng chiến. 0,5
Bài trướcĐề Thi Học Kỳ 2 Lịch Sử 9 Có Đáp Án (Đề 4)
Bài tiếp theoĐề Thi Học Kỳ 2 Lịch Sử 9 Có Đáp Án (Đề 6)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây