Đề Thi Học Kỳ 2 Lịch Sử 9 Có Đáp Án (Đề 6)

0
382
Baitaptracnghiem.net

ĐỀ 6

ĐỀ THI HỌC KỲ II  MÔN LỊCH SỬ 9

Thời gian: 45 phút

 

Câu 1: (3.0 điểm)  Hoàn thành bảng niên biểu sau:

Thời gian Sự kiện
6/1925  
22/12/1944  
19/8/1945  
19/12/1946  
21/7/1954  
17/1/1960  

 

Câu 2: (2.0 điểm) Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc?

Câu 3: (5.0 điểm) Trong giai đoạn 1946 – 1954, thắng lợi quân sự nào đã làm phá sản hoàn toàn Kế hoạch Nava của Pháp – Mĩ? Trình bày âm mưu của địch, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch đó.

ĐÁP ÁN

Câu 1.  Hoàn thành bảng niên biểu: (Mỗi sự kiện đúng cho 0,5 điểm)

Thời gian Sự kiện
6/1925 Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời
22/12/1944 Thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân
19/8/1945 Cách mạng tháng Tám thành công
19/12/1946 Kháng chiến toàn quốc chống Pháp bùng nổ
21/7/1954 Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết
17/1/1960 Phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre thắng lợi

 

Câu Nội dung Điểm
Câu 2

(2,0 điểm)

Vì sao nói, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc?  
  – Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp… 0,5
– Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX. 0,5
– Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo… 0,5
– Từ đây, cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. 0,25
– Là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho bước phát triển nhảy vọt về sau… 0,25
Câu 3

(5,0 điểm)

 Trong giai đoạn 1946 – 1954, thắng lợi quân sự nào đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của Pháp – Mĩ? Trình bày âm mưu của địch, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch đó.

 

 
  – Đó là chiến dịch Điện Biên Phủ (13/3 – 7/5/1954) 0,5
* Âm mưu của địch  
– Được Mĩ giúp đỡ, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương… 0,5
– Lực lượng ở đây lúc cao nhất lên tới 16.200 tên… 0,5
– Với 49 cụm cứ điểm, chia thành 3 phân khu… 0,5
* Kết quả  
–  Sau 56 ngày đêm chiến đấu ta tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí và cơ sở vật chất kĩ thuật… 0,5
–  Đập tan kế hoạch Nava và mưu đồ của đế quốc Pháp – Mĩ… 0,5
* Ý nghĩa  
– Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là thắng lợi lớn nhất trong 09 năm kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mĩ… 0,5
– Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của Pháp – Mĩ… 0,5
– Tạo cơ sở thực lực về quân sự cho đấu tranh ngoại giao, đi đến kí kết hiệp định Giơnevơ. 0,5
– Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa, nhất là các nước Á, Phi, Mĩ-Latinh. 0,5

 

Bài trướcĐề Thi Học Kỳ 2 Lịch Sử 9 Có Đáp Án (Đề 5)
Bài tiếp theoĐề Thi Học Kỳ 2 Lịch Sử 9 Có Đáp Án (Đề 7)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây