Đề Thi Học Kỳ 2 Lịch Sử Lớp 11-Đề 6

0
469

Đề Thi Học Kỳ 2 Lịch Sử Lớp 11-Đề 6

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7.0 điểm)
Câu 1. Sự kiện nào sau đây không phải là nguyên nhân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công.
A. Đà Nẵng có cảng nước sâu thuyền bè dễ ra vào
B. Ở Đà Nẵng có giáo dân theo Công Giáo, chúng hi vọng được giáo dân ủng hộ.
C. Chiếm được Đà Nẵng, Pháp làm bàn đạp tấn công Huế, buộc triều đình Nguyễn phải đầu hàng, kết thúc cuộc xâm lược Việt Nam.
D. Chiếm được Đà Nẵng, triều đình Huế sẽ nhanh chóng đầu hàng
Câu 2. Sáng ngày 01/09/1858, diễn ra sự kiện nào sau đây.
A. Pháp – Tây Ban Nha kéo quân vào khiêu khích Việt Nam
B. Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đã Nẵng
C. Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tấn công Gia Định
D. Pháp – Tây Ban Nha rút khỏi bán đảo Sơn Trà
Câu 3. Chính sách nào của nhà Nguyễn đã gây ra mâu thuẫn và rạn nứt khối đại đoàn kết dân tộc.
A. ” Bế quan tỏa cảng ”                                 B. ” Cấm đạo ”
C. ” Đối ngoại ”                                             D. ” Cấm khai khẩn đất hoang ”
Câu 4. Nông nghiệp nước ta giữa thế kỉ XIX như thế nào?
A. Sa sút                                                       B. Có bước phát triển
C. Nhà Nguyễn nắm độc quyền                        D. Ruộng đất được chia cho người dân
Câu 5. Sau hiệp ước Hác măng và Patơnốt, để bóc lột Việt Nam Pháp đã làm gì?
A. Đàn áp phong trào Cần Vương
B. Thiết lập chế độ bảo hộ và bộ máy chính quyền ở Trung Kì
C. Thiết lập chế độ bảo hộ và bộ máy chính quyền ở Bắc và Trung kì
D. Tìm cách tiêu diệt Tôn Thất Thuyết
Câu 6. Giữa thế kỉ XIX Việt Nam bị cô lập với bên ngoài là do?
A. Công nghiệp Việt Nam không phát triển
B. Chính sách bế quan tỏa cảng của nhà Nguyễn
C. Chính sách cấm đạo
D. Nông nghiệp không phát triển
Câu 7. Phan Bội Châu là người sinh ra ở đâu?
A. Nghệ An                B. Quảng Nam              C. Sài Gòn               D. Đà Nẵng
Câu 8. Nguyên nhân nào sau đây không phải là mục tiêu tấn công Gia Định của Pháp?
A. Gia Định và Nam Kì là vựa lúa lớn của Việt Nam, có vị trí chiến lược quan trọng
B. Làm chủ Gia Định sẽ dễ dàng tấn công sang Campuchia
C. Chiếm được Gia Định Pháp sẽ cắt được nguồn tiếp tế lương thực của triều Nguyễn và làm chủ lưu vực sông Mê Kông
D. Gia Định là nơi tập trung quân của triều đình Huế
Câu 9. Ngày 13/07/1885 diễn ra sự kiện nào sau đây?
A. Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương
B. Cuộc phản công của Tôn Thất Thuyết tại kinh thành Huế bị thất bại
C. Tôn Thất Thuyết tấn công quân Pháp tại kinh thành Huế
D. Vua Hàm Nghi bị Pháp lưu đầy sang Angiêri.
Câu 10. Phong trào Đông Du tan rã là do:
A. Pháp – Nhật cấu kết trục xuất lưu học sinh Việt Nam
B. Phan Bội Châu muốn về học tập theo cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc
C. Pháp đàn áp
D. Phan Bội Châu bị giới quân phiệt Trung Quốc bắt
Câu 11. Ý nghĩa lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của quân dân ta ở Đà Nẵng là
A. Bước đầu làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp
B. Thể hiện được tinh thần quyết chiến chống Pháp của quân dân ta.
C. Buộc Tây Ban Nha phải rút khỏi bán đảo Sơn Trà
D. Buộc Pháp phải chuyển cuộc tấn công vào Gia Định
Câu 12. Sau thất bại ở Đà Nẵng Pháp đã tán công nơi đâu của Việt Nam?
A. Huế                    B. Gia Định                 C. Hà Nội                D. Vĩnh Long
Câu 13. Tại sao Pháp lại đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì lần thứ hai?
A. Pháp vu cáo triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874
B. Pháp muốn đánh thành Hà Nội để trả thù cho Gácniê
C. Pháp cần thị trường, nguyên liệu, nhân công để chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
D. Pháp muốn chiếm được mỏ than Hòn Gai, Quảng Yên
Câu 14. Quân Pháp đã xuất theo con đường nào để tấn công Gia Định
A. Theo đường bộ từ Vũng Tàu lên Sài Gòn          B. Theo đường sông Mê Kông lên Sài Gòn
C. Theo sông Cần Giờ lên Sài Gòn                       D. Từ Campuchia tấn công lên Sài Gòn
Câu 15. Kế hoạch ”đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp ở Gia Định bị thất bại là do.
A. Sự chiến đấu quyết liệt của quan quân triều đình nhà Nguyễn
B. Pháp phải điều quân sang đàn áp phong trào cách mạng ở Trung Quốc
C. Sự chiến đấu dũng cảm của các đội dân binh
D. Sự chỉ đạo tài tình của Nguyễn Tri Phương
Câu 16. Khi vào Gia Định, Nguyễn Tri Phương chú trọng làm điều gì?
A. Xây dựng Đại đồn Chí Hòa                              B. Cùng nhân dân tấn công quân Pháp
C. Giải phóng thành Gia Định                              D. Xây dựng thành Gia Định
Câu 17. Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh theo khuynh hướng nào?
A. Vô sản                                                          B. Tư sản
C. Chế độ phong kiến                                         D. Xã hội chủ nghĩa
Câu 18. Đội quân của ai đã đánh chìm được tàu chiến Ét Pê răng của Pháp
A. Trương Định                                                  B. Trần Thiện Chính
C. Lê Huy                                                          D. Nguyễn Trung Trực
Câu 19. Sau khi chiếm được Đại đồn Chí Hòa Pháp đã chiếm luôn 3 tỉnh đó là
A. Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long                    B. Biên Hòa, Gia Định, Vĩnh Long
C. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên                         D. Hà Tiên, Vĩnh Long, Biên Hòa
Câu 20. Theo nội dung Hiệp ước Nhâm Tuất, tỉnh nào sau đây không nhượng hẳn cho Pháp?
A. Gia Định                 B. Định Tường                  C. Biên Hòa                D. Vĩnh Long
Câu 21. Sau Hiệp ước Nhâm Tuất cuộc khởi nghĩa của ai đã gây cho Pháp gặp nhiều khó khăn?
A. Trương Định                                                  B. Trường Quyền
C. Nguyễn Tri Phương                                        D. Nguyễn Hữu Huân
Câu 22. Từ ngày 10 đến 24/06/1867, Pháp đã chiếm được ba tỉnh miền Tây Nam Kì đó là
A. Gia Định, Định Tường, Biên Hòa                     B. Biên Hòa, Gia Định, Vĩnh Long
C. Hà Tiên, Vĩnh Long, Định Tường                     D. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên
Câu 23. Phong trào Cần Vương kết thúc khi cuộc khởi nghĩa nào chấm dứt?
A. Bãi Sậy               B. Ba Đình              C. Hương Khê             D. Yên Thế
Câu 24. Trong cuộc đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất Pháp đã cử ai đưa quân ra Bắc?
A. Gácniê                B. Rivie                  C. Đuy puy                 D. Đô đốc Cuốc bê
Câu 25. Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân Pháp chuẩn bị để đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)?
A. Phái gián điệp ra Bắc để điều tra tình hình
B. Trả thù cho Rivie
C. Bắt liên lạc với lái buôn Đuy puy để gây rối ở Bắc Kì
D. Lôi kéo con chiên Công Giáo lầm lạc để hình thành đạo quân nổi ứng cho xâm lược
Câu 26. Pháp dựng lên vụ Đuy puy nhằm mục đích gì?
A. Lấy cớ đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất
B. Hỗ trợ cho Đuy puy được tự do buôn bán ở Bắc Kì
C. Cho Đuy puy đánh chiếm thành Hà Nội thay Pháp
D. Cho Đuy puy tự do chiếm đất ở khu vực sông Hồng
Câu 27. Hành động nào sau đây mà quân dân ta đã không làm với Pháp đánh Bắc Kì lần 1?
A. Cùng triều đình kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất
B. Bỏ thuốc độc xuống giếng nước ăn
C. Đốt cháy các kho thuốc súng làm thành rào cản
D. Chiến đấu anh dũng
Câu 28. Ý nghĩa lớn nhất của khởi nghĩa Yên Thế là
A. thể hiện sức mạnh chiến đấu chống Pháp của quan quân triều đình nhà Nguyễn
B. gây cho Pháp gặp nhiều khó khăn trong xâm lược Bắc Kì
C. làm thất bại kế hoạch đánh chiếm toàn bộ Việt Nam của Pháp
D. thể hiện tiềm năng ý chí sức mạnh của nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Trình bày những buổi đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành (1911 – 1918)

————-Hết————–

ĐÁP ÁN

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Đáp án D B B A C B A D A A A B C C
Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Đáp án C A B D A D A D C A B A A D
Bài trướcĐề Thi Học Kỳ 2 Môn Lịch Sử Lớp 11-Đề 5
Bài tiếp theoĐề Thi Học Kỳ 2 Môn Lịch Sử Lớp 11-Đề 7

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây