Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Địa Lý Lớp 10-Đề 9

0
361

Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Địa Lý Lớp 10-Đề 9

Câu 1🙁 3đ )  Trình bày vai trò của sản xuất công nghiệp

Câu 2🙁 3đ )  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Câu 3🙁 4 đ )    Cho bảng số liệu:

Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003

Năm 1950 1960 1970 1980 1990 2003
Than (triệu Tấn) 1820 2603 2936 3770 3387 5300
Dầu mỏ (triệu Tấn) 523 1052 2336 3066 3331 3904
Điện (tỉ kWh) 967 2304 4962 8247 11832 14851
Thép(triệu Tấn) 189 346 594 682 770 870

 

Hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng truởng các sản phẩm than, dầu mỏ, điện, thép của thế giới thời kỳ 1950 – 2003. Nhận xét tốc độ tăng truởng của các sản phẩm đó.

—————- Hết —————

ĐÁP ÁN:

 Câu 1🙁 3đ )  Trình bày vai trò của sản xuất công nghiệp

 Vai trò của sản xuất công nghiệp:

– Có vai trò chủ đao trong nền kinh tế.

– Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác và củng cố an ninh quốc phòng.

– Tạo điều kiện khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm thay đổi sự phân công lao động và giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng lãnh thổ.

– Sản xuất ra các sản phẩm mới, tạo khả năng mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường lao động và tăng thu nhập.

Câu 2🙁 3đ )  Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ:

– Trình độ phát triển của nền kinh tế đất nước và năng suất lao động xã hội.

– Số dân, kết cấu tuổi, giới tính, sự gia tăng dân số và sức mua của dân cư.

– Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư.

– Mức sống và thu nhập thực tế.

– Truyền thống văn hoá, phong tục tập quán của dân cư.

– Sự phân bố các tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử, cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đối với việc hình thành các điểm du lịch.

Câu 3: (4đ)     Vẽ biểu đồ và nhận xét

– Vẽ đúng. (2,5đ)    ( Thiếu Tên biểu đồ: – 0,5đ    ; thiếu đơn vị – 0,25đ)

– Nhận xét:  (1,5đ)

– Đây là sản phẩm của các ngành công nghiệp năng lượng, luyện kim

– Trong các sản phẩm trên các ngành công nghiệp điện, dầu mỏ, điện có chiều hướng tăng liên tục, tăng nhanh từ năm 1950 đến 2003, trong đó tăng nhanh nhất và có giá trị tăng trưởng cao nhất là công nghiệp điến lực.

– Công nghiệp khai thác than tăng trưởng không ôn định. Từ 1950 – đến 1980, công nghiệp khai thác than tăng nhanh nhưng đến năm 1990 có giảm nhẹ và đến năm 2003 lại tiếp tục tăng lên và đây là ngành có chỉ số gia tăng thấp nhất trong 4 sản phẩm công nghiệp trên.

– Nguyên nhân là do công nghiệp hóa với quy mô, phạm vi lớn, đời sống nhu cầu nhân dân tăng lên đã thúc đẩy công nghiệp điện phát triển nhanh chóng. Công nghiệp cơ khi, xây dựng phát triển nhanh, nhu cầu giao thông vận tải lớn nên thúc đẩy công nghiệp thép, dầu mỏ phát triển nhanh. Trong khi ngành than có nhiều biến động do vấn đề môi trường.

 

Bài trướcĐề Thi HK 2 Địa Lý Lớp 10-Đề 8
Bài tiếp theoĐề Thi Và Lời Giải Học Kỳ 2 Địa Lý Lớp 10-Đề 10

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây