Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Lịch Sử Lớp 10-Đề 2

0
515

Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Lịch Sử Lớp 10-Đề 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Mùa xuân năm 554, Lý Bí lên ngôi vua (Lý Nam Đế) đặt quốc hiệu là
A. Xích Quỷ
B. Vạn Xuân
C. Đại Việt
D. Việt Nam
Câu 2. Điểm giống nhau giữa khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khởi nghĩa Lý Bí là gì?
A. Diễn ra qua hai giai đoạn: khởi nghĩa và kháng chiến
B. Chống ách đô hộ của nhà Hán
C. Chống ách đô hộ của nhà Đường
D. Khởi nghĩa thắng lợi, mở ra giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc
Câu 3. Ý nghĩa lịch sử của chiến thằng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 là gì?
A. Buộc quân Nam Hán phải từ bỏ mộng xâm lược nước ta
B. Nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực
C. Mở ra thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta
D. Tạo điều kiện để đi đến một thắng lợi hoàn toàn
Câu 4. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về đâu ?
A. Thanh Hóa
B. Ninh Bình
C. Thăng Long
D. Sài Gòn
Câu 5. Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV được xây dựng theo thể chế nào ?
A. Dân chủ                           B. Cộng hòa
C. Quân chủ                         D. Quân chủ chuyên chế
Câu 6. Các xưởng thủ công do nhà nước, tổ chức và quản lí trong các thế kỉ
XI – XV được gọi là
A. Đồn điền                          B. Quan xưởng
C. Quân xưởng                     D. Quốc tử giám
Câu 7. Thương nghiệp nước ta dưới thời Lý, Trần và Lê sơ phát triển như thế nào ?
A. Lý , Trần khá phát triển, Lê sơ cực thịnh
B. Lý , Trần suy yếu, Lê sơ khá phát triển
C. Lý, Trần khá phát triển, Lê sơ suy yếu
D. Lý , Trần phát triển, Lê sơ phát triển
Câu 8. Ai là người đề ra chủ trương “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”?
A. Lý Thường Kiệt                 B. Trần Thủ Độ
C. Trần Hưng Đạo                 D. Trần Thánh Tông
Câu 9 . Điểm khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông Nguyên thời Trần là gì ?
A. Khi quân Tống hùng mạnh, quân Mông -Nguyên gặp nhiều khó khăn
B. Khi quân Tống gặp nhiều khó khăn, quân Mông- nguyên hùng mạnh
C. Khi quân Tống và quân Mông -Nguyên gặp nhiều khó khăn
D. Khi quân Tống và quân Mông- Nguyên hùng mạnh
Câu 10. Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập
A. Quốc Tử Giám
B. Đông Kinh Nghĩa Thục
C. Văn Miếu
D. Chùa Một Cột
Câu 11. Dưới thời Lý – Trần , phật giáo có vị trí như thế nào ?
A. Trở thành hệ tư tưởng chính của giai cấp phong kiến thống trị
B. Không phổ cập nhưng hòa lẫn với các tín ngưỡng dân gian
C. Được du nhập vào nước ta
D. Đặc biệt quan trọng và phổ biến trong nhân dân
Câu 12. Đặc điểm nổi bật của thơ văn nước ta thế kỉ XI – XV là gì ?
A. Niềm tự hào , lòng yêu nước, yêu quê hương
B. Niềm tự hào, lòng yêu nước , ca ngợi sự phát triển của đất nước
C. Lòng yêu nước, yêu quê hương, tự tôn dân tộc
D. Niềm tự hào , tự tôn dân tộc , lòng yêu nước
Câu 13. Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do đâu ?
A. Các tướng lĩnh trong triều Lê sơ đã suy tôn Mạc Đăng Dung lên làm vua
B. Vua Lê tự nguyện nhừng ngôi cho Mạc Đăng Dung
C. Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi
D. Nhà Minh ép vua Lê nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung
Câu 14. Con sông lịch sử chia cắt đất nước thành Đàng trong và Đàng ngoài
A. Sông Mã                            B. Sông La
C. Sông Gianh                        D. Sông Bến Hải
Câu 15. Thế kỉ XVI, nước ta ở trong tình trạng bị chia cắt bởi cục diện
A. Nam triều – Bắc triều          B. Vua Lê – Chúa Trịnh
C. Đàng Ngoài – Đàng Trong    D. Họ Trịnh – họ Nguyễn
Câu 16. Khi nhà Lê suy yếu, Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê lập nên Nhà Mạc là một sựu thay thế
A. hợp quy luật
B. đi ngược quy luật
C. đảo lộn
D. của nghịch thần
Câu 17. Việc Nhà Mạc cắt đất phần phục Nhà Minh đã dẫn tới điều gì ?
A. Được nhân dân ủng hộ
B. Bị cô lập
C. Được nhân dân tin tưởng
D. Bảo vệ được đất nước
Câu 18 . Nét mới trong ngoại thương ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là gì?
A. Đã xuất hiện những thương nhân đến từ châu Âu
B. Đàng Trong đã hình thành các thương cảng lớn nhất đất nướca
C. Sự ra đời của các cơ quan chuyên trách việc buôn bán với nước ngoài
D. Sự ra đời của những đội thuyền lớn để buôn bán với châu Âu
Câu 19. Nông nghiệp trong thế kỉ XVI – XVIII có hạn chế gì ?
A. Ruộng đất tập chung vào tay giai cấp địa chủ phong kiến
B. Ruộng đất mở rộng
C. Ruộng đất được chia đều cho nhân dân
D. Ruộng đất do nhà nước quản lí
Câu 20 . Giữa thế kỉ XVIII, ngoại thương nước ta suy yếu do đâu ?
A. Chính sách “ đóng cửa” của nhà nước
B. Do chế độ ngân sách nhà nước và sự suy yếu của nông nghiêp, thương nghiệp
C. Do chế độ thuế khóa, quan lại khám xét phiền phức
D. Do bên ngoài tác động vào và do chiến tranh
Câu 21. Trung tâm trao đổi, buôn bán sầm uất nhất Đàng Trong ở đâu ?
A. Hội An (Quảng Nam)
B. Nước Mặn (Bình Định)
C. Gia Định (thành phố Hồ Chí Minh)
D. Thanh Hà (Phú Xuân – Huế)
Câu 22. Phong trào Tây Sơn nổ ra vào năm nào?

A. Năm 1771     B. Năm 1775

C. Năm 1789     D.Năm 1791
Câu 23. Trận đánh quyết định nào ta giành thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm ?
A. Trận Bạch Đằng
B. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút
C. Trận Chi Lăng – Xương Giang
D. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa
Câu 24. Trong những năm 1786 – 1788, với việc đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh – Lê, đóng góp của phong trào Tây Sơn là gì?
A. Hoàn thành việc thống nhất đất nước
B. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước
C. Thiết lập vương triều Tây Sơn
D. Mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc
Câu 25. Vai trò của Quang Trung – Nguyễn Huệ trong hai cuộc kháng chiến chống Xiêm và Thanh là gì ?
A. Xây dựng vương triều mới
B. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước
C. Đánh tan quân xâm lược và đưa ra chính sách tiến bộ
D. Đánh tan quân Xiêm , Thanh và bảo vệ được nền độc lập tổ quốc
Câu 26. Đọc đoạn trích trong bài dụ của Vua Quang Trung sau

A. Đánh cho để dài tóc
B. Đánh cho để đen răng
C. Đánh cho nó chích luân bất phản
D. Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
E. Đánh cho sử tri, Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
Em hãy cho biết ý nghĩa của đoạn trích trên
A. Thể hiện tinh thần yêu quê hương, đất nước và ca ngợi quân Thanh
B. Thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần chiến đấu và khẳng định chủ quyền
C. Khẳng định chủ quyền , lòng tự tôn dân tộc , ý thức xây dựng đất nước
D. Ca ngợi truyền thống văn hóa Nhà Thanh
Câu 27. Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh diễn ra ở đâu?
A. Sông Như Nguyệt                     B. Chi Lăng – Xương Giang
C. Ngọc Hồi – Đống Đa                 D. Sông Bạch Đằng
Câu 28. Trong các thế kỉ XVI – XVIII, tôn giáo mới được truyền bá vào nước ta là tôn giáo nào ?
A. Nho giáo                                 B. Đạo giáo
C. Phật giáo                                 D. Thiên Chúa giáo
Câu 29. Vào giữa thế kỉ XVII chữ Quốc ngữ xuất hiện ở nước ta có đặc điểm gì?
A. Theo mẫu chữ Nôm
B. Theo mẫu tự Latinh
C. Theo mẫu chữ tượng hình
D. Theo mẫu chữ tượng ý
Câu 30. Chùa Thiên Mụ hiện nay nằm ở đâu ?
A. Bắc Ninh
B. Hà Tây (Hà Nội )
C. Thừa Thiên – Huế
D. Quảng Nam
Câu 31. Vào thế kỉ XVII – XVIII các thành tựu kĩ thuật phương tây được du nhập vào nước ta bằng con đường nào ?
A. Con đường chiến tranh và di cư
B. Con đường ngoại thương và truyền đạo
C. Con đường hòa bình và truyền đạo
D. Con đường thương mại và chiến tranh
Câu 32. Nhà Nguyễn chủ trương thần phục triều đại nào ở Trung Quốc?
A. Nhà Minh           B. Nhà Tống            C. Nhà Nguyễn              D. Nhà Thanh
Câu 33. Việc Nhà Nguyễn thực hiện chính sách “ đóng cửa “ với các nước phương tây đã đưa nước ta đến tình trạng gì ?
A. Lạc hậu và bị cô lập
B. Quan hệ ngoại giao mở rộng
C. Đất nước ổn định
D. Tiếp cận với nền kinh tế phát triển
Câu 34. Nhiệm vụ sưu tầm, lưu trữ sách cổ và biên soạn các bộ sử chính thống dưới triều Nguyễn thuộc về cơ quan nào ?
A. Quốc sử quán                 B. Viện nghiên cứu
C. Quốc tử giám                 D. Văn miếu
Câu 35. Hai Câu ca dao từ thời Nguyễn:
“Con ơi, mẹ bảo con này,
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”
cho chúng ta biết điều gì?
A. Tình yêu thương con của bà mẹ
B. Ví quan lại như bọn giặc cướp
C. Tệ tham quan ô lại dưới triều Nguyễn
D. Tình trạng nhân dân bị bóc lột tàn bạo
Câu 36. Điểm khác biệt lớn nhất của trào nông dân dưới triều Nguyễn so với các triều đại trước là gì ?
A. Phong trào đấu tranh của nông dân nổ ra ngay khi nhà Nguyễn vừa lên cầm quyền
B. Phong trào nổ ra lẻ tẻ và diễn ra trong thời gian ngắn
C. Phong trào nổ ra ở cuối các triều đại
D. Phong trào nổ ra trên quy mô nhỏ và nhanh chóng bị dập tắt
Câu 37. Lịch sử dân tộc ta từ thời kì dựng nước đến thế kỉ XIX chia làm mấy thời kì ?
A. 1                       B. 2
C. 3                       D. 4
Câu 38.. Nguyên nhân nào là quan trọng nhất quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần và trở thành bài học quan trọng bậc nhất trong công cuộc dựng nước và giữ nước?
A. Tích cực chủ động chuẩn bị đối phó với giặc
B. “Biết lấy ít địch nhiều, lấy yếu đánh mạnh”
C. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
D. Thực hiện chủ trương “vườn không, nhà trống”
Câu 39. Nét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là gì ?
A. Chống phong kiến phương bắc và chính sách đồng hóa
B. Chống phương tây và cấm đạo
C. Chống giặc đói, giặc dốt,
D. Chống ngoại xâm và bảo vệ độc lập
Câu 40. Truyền thống yêu nước của dân tộc ta được thể hiện rõ nét nhất trong việc gì ?
A. Xây dựng nền kinh tế tự chủ
B. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
C. Kháng chiến chống ngoại xâm
D. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng

 

—————- Hết —————

Đáp Án

1. B 2. A 3.C 4. C 5. D 6. B 7. C 8. A 9. B 10. C
11. D 12. B 13. C 14. C 15. A 16. A 17. B 18. A 19. A 20. A
21.A 22. A 23. B 24. B 25. D 26. B 27. C 28. D 29. B 30. C
31. B 32. D 33. A 34. A 35. C 36. A 37. B 38. C 39. D 40C
Bài trướcĐề Thi Học Kỳ 2 Môn Sử 10-Đề 1
Bài tiếp theoĐề Thi HK 2 Môn Sử 10-Đề 3

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây