Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Sinh 11- Đề 5

0
384

Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Sinh 11- Đề 5

I.PHẦN BẮT BUỘC: (7 điểm)

Câu 1: a. Vào thời kì dậy thì của Nam và Nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm thay đổi mạnh mẽ về thể chất và tâm lí?(1 điểm)

b. Tại sao cho trẻ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối (khi ánh sáng yếu) có lợi cho sinh trưởng và phát triển của trẻ. (1 điểm)

Câu 2: a. Trong sinh sản hữu tính ở thực vật, hạt phấn và túi phôi được hình thành như thế nào?(1 điểm)

b. Nêu sự giống nhau và khác nhau cơ bản trong quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi?

(1 điểm)

Câu 3: a. Trình bày những ưu điểm và nhược điểm của hình thức sinh sản vô tính ở động vật?(1 điểm)

  1. Thụ tinh kép là gì? ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của cây? (1 điểm)
  2. Tại sao quá trình sinh trứng diễn ra theo chu kì?(1 điểm)
  3. PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) học sinh chọn 1 trong 2 phần để làm bài.

Phần A:

Câu 4: a. Ở quần thể Ong mật có mấy hình thức sinh sản? Khác nhau cơ bản của các hình thức sinh sản đó? (1 điểm)

b. Nêu ưu điểm và nhược điểm của sinh sản hữu tính?(1 điểm)

Câu 5: Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên uống thuốc tránh thai (1 điểm)

Phần B:

Câu 6: a. Giả sử 1 cơ thể trùng biến hình hoàn tất quá trình phân đôi mất 3 ngày. Hãy xác định số cá thể tạo thành sau 18 ngày từ 105 cá thể ban đầu? (1 điểm)

b. Điều khiển giới tính có ý nghĩa gì trong chăn nuôi? Tại sao cấm xác định giới tính thai nhi ở Người (1 điểm)

Câu 7: Tại sao dưới 19 tuổi không nên sử dụng biện pháp triệt sản?(1 điểm)

————Hết————

GỢI Ý ĐÁP ÁN

I. PHẦN BẮT BUỘC:

Câu Đáp án Điểm
 

1a

– Nam: Testostêrôn do tinh hoàn tiết ra-> làm thay đổi mạnh thể chất và tâm lí ở Nam

– Nữ: Estrôgen do buồng trứng tiết ra -> làm thay đổi mạnh thể chất và tâm lí ở Nữ

0,5

0,5

1b – Đẩy mạnh quá trình hình thành xương.

– Nắng sáng sớm và chiều tối có nhiều tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D

– Vitamin D có vai trò chuyển hoá canxi để hình thành xương

0,25

0,25

 

0,5

2a – Hạt phấn: Từ một tế bào mẹ trong bao phấn (2n) qua giảm phân tạo thành 4 tế bào con (n). Mỗi tế bào con (n) qua nguyên phân tạo thành hạt phấn gồm tế bào ống phấn (n) và tế bào sinh sản (n). Tế bào sinh sản nguyên phân 2 lần tạo nên 2 giao tử đực.

– Túi phôi: Từ một tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 tế bào con, ba tế bào dưới tiêu biến, tế bào lớn nguyên phân ba lần liên tiếp tạo ra túi phôi gồm tế bào trứng (n) nhân cực (2n), hai tế bào kèm, ba tế bào đối cực.

 

 

0,5

 

 

0,5

2b – Giống nhau: từ một tế bào mẹ lưỡng bội (2n) qua giảm phân tạo nên bốn giao tử đơn bội (n). Bào tử đơn bội tiếp tục nguyên phân tạo nên thể giao tử: thể giao tử đực (hạt phấn) và thể giao tử cái (túi phôi)

– Khác nhau:

+ Quá trình hình thành hạt phấn: tất cả 4 kiểu bào tử đều nguyên phân để tạo nên hạt phân.

+ Quá trình hình thành túi phôi: chỉ có một bào tử lớn sống sót tiến hành nguyên phân để tạo nên túi phôi.

 

0,5

 

 

0,25

 

0,25

3a –   Ưu điểm:

+ Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp

+ Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động nhờ vậy quần thể phát triển mạnh

+ Tạo ra số lượng con cháu giống nhau trong 1 thời gian ngắn

–  Nhược điểm

+ Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền . -> Vì vậy khi điều kiện sống thay đổi có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt

 

0,25

 

 

0,25

 

 

0,5

3b – Thụ tinh kép là hiện tượng cả 2 nhân tham gia thụ tinh, một hoà nhập với trứng, nhân thứ hai hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n).

– Vai trò của thụ tinh kép là sự đảm bảo chắc chắn dự trữ chất dinh dưỡng đúng trong noãn đã thụ tinh để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non tự dưỡng đảm bảo  khả năng thích nghi với điều kiện biến đổi của môi trường sống để duy trì nòi giống

 

0,5

 

 

0,5

3c – Qúa trình sinh trứng chủ yếu phụ thuộc vào hoocmon tuyến yên và hoocmôn buồng trứng.

– Nồng độ các loại hooc môn trên hoạt động theo chu kì( kích thích và ức chế)

0,5

 

0,5

 I. PHẦN TỰ CHỌN: (học sinh chọn 1 trong 2 phần để làm bài)

Phần A

Câu Đáp án Điểm
4a -Có hai hình thức sinh sản: vô tính(trinh sản) và hữu tính.

– Trinh sản ở ong đực do trứng không thụ tinh tạo thành

– Hữu tính: trứng thụ tinh-> ong cái( ong thợ và ong chúa)

0,5

0,25

0,25

4b -Ưu điểm của sinh sản hữu tính:
+ Tạo ra các cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm di truyền, vì vậy động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện sống thay đổi.
+ Tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn.
-Nhược điểm của sinh sản hữu tính:
+ Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.
0,25

 

0,25

 

0,5

 

5 – Cơ thể đang hoàn thiện cấu tạo và chức năng  cơ quan sinh sản.

– Khi uống thuốc tranh thai tăng nồng độ estrogen và progesteron-> ảnh hưởng đến hoàn thiện cơ quan sinh sản -> rối loạn hoocmôn ->vô sinh

0,5

 

0,5

 

Phần B

Câu Đáp án Điểm
6a – Số lần phân đôi: 18:3= 6lần

– Từ một cơ thể sau 1 lần phân đôi (3 ngày) tạo ra 2 cơ thể mới ->Số cá thể mới tạo thành từ 1 cá thể ban đầu sau 18 ngày: 26 cá thể
– Số cá thể mới tạo thành sau 18 ngày từ 103 ban đầu là 26 x 105 = 6720 cá thể

0,25

 

0,25

 

0,5

 

6b Ý nghĩa: Điều khiển giới tính theo ý muốn-> tiết kiệm chi phí, tăng năng suất.

– Tránh điều khiển giới tính nạo phá thai -> mất cân bằng sinh học, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội.

0,5

 

0,5

7 – Cơ thể đang hoàn thiện cấu tạo và chức năng  cơ quan sinh sản.

– Nối lại ống dẫn tinh và dẫn trứng là rất khó khăn, tốn kém

– Triệt sản rất khó có con trở lại

0,25

0,25

0,5

 

Bài trướcĐề Thi Và Đáp Án Học Kỳ 2 Sinh 11- Đề 4
Bài tiếp theoĐề Thi Học Kỳ 2 Sinh 11- Đề 6

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây