Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Sinh Học Lớp 11- Đề 3

0
531

Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Sinh Học Lớp 11- Đề 3

I. Phần trắc nghiệm: (18 câu = 6 điểm)
1. Tại sao tắm vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ?
a. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá Na+ để hình thành xương.
b. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá Ca++ để hình thành xương.
c. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá K+ để hình thành xương.
d. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò ôxy hoá để hình thành xương.
2. Hoocmôn sinh trưởng có vai trò:
a. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
b.Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể ở giai đoạn còn non.
c. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.
d. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.
3. Ở trẻ em xương, mô thần kinh phát triển sinh trưởng không bình thường do đó có thể gây ra bệnh đần độn là do thiếu hoocmon
a. Testosteron            b. Sinh trưởng              c. estrogen              d. Tiroxin
4. Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi tế bào và mô thực vật là tính:
a.Cảm ứng                b. Phân hóa                  c. Chuyên hóa          d. Toàn năng của tế bào
5. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn khác phát triển qua biến thái hoàn toàn ở chỗ
a. Con non khác con trưởng thành. b. Không qua lột xác.
c. Con non gần giống con trưởng thành và không trải qua lột xác thành con trưởng thành.
d. Con non gần giống con trưởng thành và phải trải qua lột xác thành con trưởng thành.
6. Khi ống phấn đến noãn, qua lỗ noãn đến túi phôi, một giao tử đực kết hợp với nhân phụ để tạo thành nội nhũ có bộ nhiễm sắc thể
a. 4n.                       b. n.                            c. 3n.                       d. 2n.
7. Với quang chu kì có độ dài đêm tiêu chuẩn là 10 giờ tối, nhóm cây nào có thể ra hoa?
a. Cây ngày ngắn và cây trung tính.               b. Cây ngày dài và cây trung tính.
c. Cây ngày dài.                                            d. Cây trung tính.
8. Đặc trưng nào sau đây không phải của sinh sản hữu tính?
a. Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau với môi trường biến đổi. Là nguồn nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống.
b. Luôn gắn liền với giảm phân tạo giao tử.
c. Luôn có quá trình hình thành và hợp nhất của 2 giao tử đực và cái, luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của 2 bộ gen.
d. Luôn giữ lại những tính trạng mong muốn.
9. Hoocmon tiroxin được sinh ra từ
a. Tuyến giáp.           b. Tuyến yên.                c. Tuyến tuỵ.             d . Tuyến sinh dục.
10. Trong các cây trồng bằng cách giâm, loại cây rễ sống nhất là
a. Các loại cây có thân chứa nhiều chất dinh dưỡng hoặc có nhựa mủ là chất dự trữ cho sự ra rễ và mọc chồi.
b. Các loại cây lâu năm.
c. Các loại cây sống ở bùn lầy vì ở môi trường ẩm cành dễ mọc rễ.
d. Các loại cây ăn quả vì cành của chúng có nhiều chồi.
11. Có một dòng ngô bị đột biến gen làm cho thân cây lùn. Khi xử lý cây ngô lùn ấy bằng một loại hoocmon thì thấy cây cao bình thường. Hãy cho biết tên hoocmon đó:
a. Auxin                     b.Xitokinin                    c. Giberilin                 d. AAB
12. Sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh sản vô tính ở các đặc điểm
a. Tăng khả năng thích nghi của thế hệ con với môi trường sống luôn thay đổi, tạo sự đa dạng di truyền, cung cấp
nguồn vật liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa
b. Tăng khả năng thích nghi của thế hệ con với môi trường sống luôn thay đổi
c. Quá trình sinh sản phức tạp hơn
d.Tạo sự đa dạng di truyền, cung cấp nguồn vật liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa
13. Thụ tinh kép là hiện tượng
a. Hai giao tử đực kết hợp với hai giao tử cái.     c. Hai giao tử đực kết hợp với một giao tử cái.
b. Hai giao tử đực đều tham gia thụ tinh (1 giao tử đực kết hợp với 1 giao tử cái, còn 1 giao tử đực kết hợp với nhân phụ)
d. Một giao tử đực kết họp với hai giao tử cái.
14. Ở sâu bướm, hoocmon ecđixon có tác dụng
a. Gây lột xác và kích thích sâu thành nhộng và bướm.
b. Kích thích thể allata tiết ra juvenin.
c. Gây lột xác và ức chế sâu thành nhộng và bướm.
d. Ức chế biến đổi sâu thành nhộng và bướm.
15. Biến thái là:
a. Sự thay đổi đột ngột về hình thái trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.
b. Sự thay đổi đột ngột về cấu tạo trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.
c. Sự thay đổi đột ngột về sinh lý trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật
d. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.
16. Thụ tinh kép có ý nghĩa
a. Giúp cho hình thành nhiều hạt phấn.         b. Giúp cho hình thành nhiều hợp tử.
c. Giúp cho hình thành nhiều túi phôi.           d. Giúp hình t hành nội nhũ là chất dinh dưỡng để nuôi phôi.
17. Loại mô phân sinh không có ở cây lúa là:
a. Mô phân sinh bên.          b. Mô phân sinh đỉnh thân.          c. Mô phân sinh đỉnh rễ.      d. Mô phân sinh lóng
18. Những hoocmôn thực vật thuộc nhóm kích thích sinh trưởng là:
a. Auxin, Gibêrelin, Êtylen.                           b. Auxin, Etylen, Axit absixic.
c. Auxin, Gibêrelin, Xitôkinin.                        d. Auxin, Gibêrelin, Axit absixic.
II. Phần tự luận ( 2 câu – 4 điểm)

Câu 1(2,5 điểm):

So sánh sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

 

Nội dung Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính
Sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
Cơ chế
Đặc điểm di truyền của thế hệ sau
Sự thích nghi với môi trường sống.
Ý nghĩa

Câu 2 (1,5 điểm):

Tại sao Bộ y tế lại khuyến cáo toàn dân nên sử dụng muối Iốt ? Thiếu muối Iốt ảnh hưởng thế nào đến sự sinh trưởng, phát triển của trẻ em và sức khỏe người lớn.

————Hết————

ĐÁP ÁN SINH 11 – HỌC KÌ II

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
124 b b d d d c b d a a c a b a d d a c

 

II. Phần tự luận

Câu 1(2,5 điểm):

So sánh sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

Nội dung Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính
Sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái Không
Cơ chế Nguyên phân NP, GP và thụ tinh
Đặc điểm di truyền của thế hệ sau Duy trì kiểu gen của loài một cách bền vững Có sự trao đổi, tái tổ hợp của 02 bộ gen của cơ thể bố và mẹ
Sự thích nghi với môi trường sống. Thích nghi cao với môi trường ổn định Thích nghi cao với môi trường thay đổi
Ý nghĩa Lưu giữ những kiểu gen quý hiếm Nguồn nguyên liệu phong phú cho tiến hóa và chọn lọc tự nhiên

 

Câu 2 (1,5 điểm):

-Iot là thành phần cấu tạo nên Tirôxin.

-Thiếu Iot sẽ dẫn đến thiếu Tirôxin -> giảm quá trình chuyển hóa ở tế bào -> giảm sinh nhiệt của tế bào -> chịu lạnh kém.

-Thiếu Iot sẽ dẫn đến thiếu Tirôxin -> giảm quá trình phân chia và lớn lên bình thường của tế bào-> chậm hoặc ngừng lớn, số lượng tế bào thần kinh não giảm-> trí tuệ thấp.

Bài trướcĐề Thi HK 2 Sinh Vật Lớp 11- Đề 2
Bài tiếp theoĐề Thi Và Đáp Án Học Kỳ 2 Sinh 11- Đề 4

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây