Đề Thi Sinh 11 Học Kì 1 Trường THPT Ngô Gia Tự- Đắk Lắk Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

0
200

Đề thi Sinh 11 học kì 1 Trường THPT Ngô Gia Tự- Đắk Lắk có đáp án và lời giải chi tiết gồm 16 câu trắc nghiệm và tự luận. Các bạn xem ở dưới.

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: SINH HỌC – Lớp 11

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 1 (NB): Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở?

A. Tim → động mạch → tĩnh mạch → khoang cơ thể → tim

B. Tim → động mạch → khoang cơ thể → tim → tĩnh mạch

C. Tim → động mạch → khoang cơ thể → tĩnh mạch → tim

D. Tim→ tĩnh mạch → khoang cơ thể → động mạch → tim

Câu 2 (NB): Độ pH của nội môi được cân bằng ổn định nhờ các loại hệ đệm nào?

1 – Hệ đệm bicacbonat ; 2 – Hệ đệm photphat; 3 – Hệ đệm sunfonat; 4 – Hệ đệm proteinat

Các nội dung đúng là

A. 1,2,3 B. 1,3,4 C. 2,3,4 D. 1,2,4

Câu 3 (NB): Hướng động dương là kiểu hướng động?

A. Sinh trưởng hướng xa phía tác nhân kích thích

B. Sinh trưởng hướng về phía tác nhân kích thích

C. Sinh trưởng hướng về phía ngọn cây

D. Sinh trưởng hướng về phía rễ cây

Câu 4 (NB): Hướng động là?

A. Hình thức phản ứng của 1 bộ phân của cây trước tác nhân kích thích theo 1 hướng xác định

B. Là phản ứng của cây trước tác nhân kích thích theo 1 hướng xác định

C. Là phản ứng của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng

D. Hình thức phản ứng của 1 bộ phân của cây trước tác nhân kích thích không định hướng

Câu 5 (NB): Trong ống tiêu hóa ở động vật nhai lại, thành xenllulozo của thực vật được tiêu hóa như nào?

A. Không được tiêu hóa nhưng bị phá vỡ ra nhờ sự co bóp mạnh của dạ dày

B. Được tiêu hóa nhờ các vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ cỏ

C. Được tiêu hóa hóa học nhờ các enzym trong ống tiêu hóa

D. Được nước bọt thủy phân thành các chất dinh dưỡng đơn giản

Câu 6 (NB): Trồng cây trong 1 hộp kín có khoét 1 lỗ tròn, sau 1 thời gian ngọn cây mọc vươn về phía có ánh sáng (qua lỗ tròn). Đây là thí nghiệm chứng minh loại hướng động nào?

A. Hướng sáng âm B. Hướng sáng C. Hướng tiếp xúc với hộp D. Hướng đất

Câu 7 (NB): Cân bằng nội môi là gì? Hãy chọn nội dung đúng nhất:

A. Là sự duy trì hàm lượng máu luôn ổn định trong cơ thể

B. Là sự duy trì máu luôn ổn định, có nồng độ glucozo luôn bằng 0,1%

C. Là sự duy trì áp suất thẩm thấu của máu luôn ổn định

D. Là sự duy trì ổn định của môi trường trong cơ thể

Câu 8 (NB): Quá trình tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa diễn ra như thế nào?

A. Thức ăn đi qua ống tiêu hóa được biến đổi cơ học thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu

B. Thức ăn đi qua ống tiêu hóa được biến đổi hóa học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu

C. Thức ăn đi qua ống tiêu hóa được biến đổi cơ học thành chất đơn giản và được hấp thụ vào mọi tế bào

D. Thức ăn đi qua ống tiêu hóa được biến đổi cơ học và hóa học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu

Câu 9 (NB): Để phòng ngừa các bệnh về huyết áp tim mạch chúng ta cần phải làm gì?

A. Hạn chế sử dụng dầu thực vật, nội tạng động vật và ngủ nhiều

B. Ăn uống thỏa mái tất cả các chất, thường xuyên luyện tập thể dục

C. Hạn chế sử dụng mỡ động vật, nội tạng động vật và thường xuyên luyện tập thể dục

D. Hạn chế sử dụng mỡ động vật, nội tạng động vật và ngủ nhiều

Câu 10 (TH): Cho các nội dung sau đây:

1- Đối với các loài chân khớp chúng hô hấp qua hệ thống ống khí;

2- Hô hấp kép là hình thức hô hấp đạt hiệu quả cao nhất, chỉ có ở lớp chim;

3 – Phổi của thú trao đổi khí hiệu quả hơn phổi của phổi của bò sát, lưỡng cư;

4 – Châu chấu vừa hô hấp qua ống khi vừa hô hấp qua da;

5 – Ở giun quá trình hô hấp xẩy ra trực tiếp qua bề mặt cơ thể

Các nội dung đúng là?

A. 1,3,4,5 B. 1,2,3,4 C. 2,3,4,5 D. 1,2,3,5

Câu 11 (NB): Nội dung nào sau đây không đúng đối với vai trò của hệ tuần hoàn?

A. Bơm máu vào trong hệ mạch đi nuôi cơ thể

B. Cung cấp dinh dưỡng và oxi cho các tế bào trong toàn bộ cơ thể, đồng thời lấy đi các sản phẩm không cần thiết đến cơ quan bài tiết

C. Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác trong cơ thể

D. Cung cấp oxi và dinh dưỡng cho các tế bào cần thiết

Câu 12 (TH): Những người mắc chứng huyết áp cao, khi đo huyết áp cực đại phải lớn hơn giá trị nào?

A. 120 mmHg B. 150mmHg C. 80 mmHg D. 130 mmHg

Câu 13 (NB): Hô hấp là tập hợp những quá trình trong đó cơ thể lấy ……… vào để oxi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống đồng thời thải CO2 ra ngoài. Hãy chọn nội dung đúng cần điền vào chỗ chấm?

A. Lấy oxi từ trong tế bào B. Lấy oxi từ máu

C. Lấy CO2 từ bên ngoài vào D. Lấy oxi từ bên ngoài

Câu 14 (NB): Các thành phần của hệ dẫn truyền tim gồm?

A. Nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His, mạng Puôckin

B. Nút xoang nhĩ, nút tâm thất, bó His, mạng Puôckin

C. Nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His, mạng Puôckin và chu kì tim

D. Nút xoang nhĩ, nút tâm nhĩ, bó His, mạng Puôckin

Câu 15 (NB): Khi nói về quá trình tiêu hóa, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành các chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được

B. Tiêu hóa là quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng có trong thức ăn biến đổi thành các chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được

C. Ở trùng đế giày chỉ xẩy ra quá trình tiêu hóa nội bào

D. Quá trình tiêu hóa ở thủy tức vừa có tiêu hóa nội bào, vừa có tiêu hóa ngoại bào

Câu 16 (TH): Nội dung nào sau đây sai?

1 – Ở hầu hết động vật, nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể;

2 – Tính theo đường đi của máu từ tim thì càng xa tim huyết áp càng tăng, vận tốc máu chảy càng lớn;

3 -Tim đập nhanh mạnh huyết áp tăng, tim đạp chậm yếu huyết áp giảm;

4 – Huyết áp cực đại lúc tim co, huyết áp cực tiểu lúc tim giãn

A. 1,2 B. C. D. 3,4

Câu 17 (TH):

a. Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa và quá trình tiêu hóa của thứ ăn thịt và thư ăn thực vật?

b. Nêu các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí?

Câu 18 (TH):

a. Đặc điểm nào trong cấu tạo của cơ quan hô hấp giúp cá hô hấp đạt hiệu quả cao trong môi trường nước?

b. Hệ tuần hoàn kín có ưu điểm gì so với hệ tuần hoàn hở?

Câu 19 (TH):

a. Dựa vào chu kì hoạt động của tim hãy giải thích: Tại sao tim hoạt động suốt đời lại không mỏi?

b. Nêu cơ chế chung của hướng động?

Đáp án

1-A 2-D 3-B 4-A 5-B 6-B 7-D 8-D 9-C 10-D
11-D 12-B 13-D 14-A 15-B 16-C

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án A

Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là Tim → động mạch → tĩnh mạch → khoang cơ thể → tim

Câu 2: Đáp án D

Độ pH của nội môi được cân bằng ổn định nhờ :

1 – Hệ đệm bicacbonat ; 2 – Hệ đệm photphat; 4 – Hệ đệm proteinat

Câu 3: Đáp án B

Hướng động dương là kiểu hướng động mà cây sinh hướng về phía tác nhân kích thích.

Câu 4: Đáp án A

Hướng động là hình thức phản ứng của 1 bộ phân của cây trước tác nhân kích thích theo 1 hướng xác định.

Câu 5: Đáp án B

Trong ống tiêu hóa ở động vật nhai lại, thành xenllulozo của thực vật được tiêu hóa nhờ các vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ cỏ.

Câu 6: Đáp án B

Đây là thí nghiệm chứng minh tính hướng sáng của ngọn cây.

Câu 7: Đáp án D

Cân bằng nội môi là sự duy trì ổn định của môi trường trong cơ thể

Câu 8: Đáp án D

Quá trình tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa : Thức ăn đi qua ống tiêu hóa được biến đổi cơ học và hóa học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu

Câu 9: Đáp án C

Để phòng ngừa các bệnh về huyết áp tim mạch chúng ta cần : Hạn chế sử dụng mỡ động vật, nội tạng động vật và thường xuyên luyện tập thể dục

Câu 10: Đáp án D

Các phát biểu đúng là 1,2,3,5

Ý 4 sai vì châu chấu không hô hấp qua da.

Câu 11: Đáp án D

Ở côn trùng hệ tuần hoàn không có chức năng vận chuyển khí nên ý D là sai.

Câu 12: Đáp án B

Những người mắc chứng huyết áp cao, khi đo huyết áp cực đại lớn hơn 150 mmHg.

Câu 13: Đáp án D

Hô hấp là tập hợp những quá trình trong đó cơ thể lấy oxi vào để oxi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống đồng thời thải CO2 ra ngoài.

Câu 14: Đáp án A

Hệ dẫn truyền tim gồm: Nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His, mạng Puôckin

Câu 15: Đáp án B

Phát biểu sai là: B, tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn biến đổi thành các chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được

Câu 16: Đáp án C

(1) đúng

(2) sai, càng xa tim thì huyết áp càng giảm và tốc độ máu càng nhỏ.

(3) đúng

(4) đúng.

Câu 17: Đáp án

a. Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa và quá trình tiêu hóa của thứ ăn thịt và thư ăn thực vật?

Nội dung Cấu tạo ống tiêu hóa, đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt Cấu tạo ống tiêu hóa, đặc điểm ở thú ăn thực vật
Miệng Răng cửa, răng nanh phát triển, răng hàm kích thước nhỏ, kém phát triển Răng hàm phát triển
Dạ dày Dạ dày đơn, không chứa vi sinh vật lên men Dạ dày đơn (thỏ, ngựa…), hoặc dạ dày kép (trâu, bò…), kích thước lớn, chứa các vi sinh vật lên men
Ruột Ngắn, manh tràng không phát triển Dài, manh tràng phát triển
Đặc điểm tiêu hóa Tiêu hóa cơ học, tiêu hóa hóa học Tiêu hóa cơ học, tiêu hóa sinh vật và tiêu hóa hóa học

b. Nêu các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí?

– Diện tích rộng

– Mỏng và luôn ẩm ướt giúp O2, CO2 khuếch tán dễ dàng

– Có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp

– Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ để O2, CO2 khếch tán dễ dàng

Câu 18: Đáp án

a. Đặc điểm nào trong cấu tạo của cơ quan hô hấp giúp cá hô hấp đạt hiệu quả cao trong môi trường nước?

– Có đầy đủ các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí:

– Miệng và nắp mang luôn đóng mở nhịp nhàng → làm cho dòng nước chảy 1 chiều và liên tục từ miệng qua khe mang:

– Dòng máu trong mao mạch chảy song song và ngược chiều với dòng nước chảy qua mang: 0,5 điểm

→ Nhờ 2 đặc điểm trên làm co quá trình hô hấp ở cá đạt hiệu quả cao trong môi trường nước

b. Hệ tuần hoàn kín có ưu điểm gì so với hệ tuần hoàn hở?

Đáp án

Ưu điểm của hệ toàn hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở:

– Máu chảy dưới áp lực cao hoặc trung bình

– Vận tốc máu nhanh

– Máu đi được xa đến các cơ quan nhanh hơn

– Đáp ứng nhu cầu trao đổi chất của cơ thể tốt hơn

Câu 19: Đáp án

a. Dựa vào chu kì hoạt động của tim hãy giải thích: Tại sao tim hoạt động suốt đời lại không mỏi?

Đáp án:

Một chu kì hoạt động của tim gồm 3 pha: pha co tâm nhĩ 0,1s, pha co tâm thất 0,3s, pha dãn chung 0,4s

→ Tâm nhĩ co 0,1s nghỉ 0,7s. Tâm thất co 0,3s nghỉ 0,5s → thời gian nghỉ ngơi từng tâm nhiều hơn thời gian làm việc: đủ để phục hồi. Lượng máu cung cấp và nuôi tim luôn dồi dào, cấu tạo tơ tim bền bỉ

b. Nêu cơ chế chung của hướng động?

-Do sự phân bố và tái phân bố không đồng đều của hocmon auxin ở 2 phía đối diện của cơ quan thực vật → các tế bào ở 2 phía đối diện của cơ quan thực vật sinh trưởng không đồng đều.

Bài trướcĐề Thi Sinh 11 Học Kì 1 Trường THPT Nguyễn Trung Trực- Tây Ninh Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết
Bài tiếp theoĐề Thi Sinh 11 Học Kì 1 Trường THPT Phan Đình Phùng- Hà Tĩnh Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây