Đề Thi Vật Lý 9 Kì 1 Trường THCS Vĩnh Tường Vĩnh Phúc Có Lời Giải Và Đáp Án Chi Tiết

0
173

Đề thi Vật Lý 9 kì 1 Trường THCS Vĩnh Tường Vĩnh Phúc có lời giải và đáp án chi tiết và trắc nghiệm. Các bạn xem ở dưới.

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THCS VĨNH TƯỜNG

ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN: Vật Lí – Lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 1 (TH): Công thức không dùng để tính công suất điện là:

A. P = R.I2 B. P = U.I C. P = $\frac{{{{\text{U}}^{\text{2}}}}}{{\text{R}}}$ D. P = U.I2

Câu 2 (TH): Một mạch điện gồm ba bóng đèn giống nhau mắc nối tiếp nhau, khi có một bóng đèn bị hỏng thì 2 bóng đèn còn lại:

A. Vẫn sáng B. Không sáng.

C. 1 bóng sáng, 1 bóng không sáng. D. Cả A, B, C đều sai

Câu 3 (TH): Một bóng đèn có ghi 220V – 75W, khi sáng bình thường thì công suất tiêu thụ của đèn là:

A. 220W B. 75W C. 70W D. 16500W

Câu 4 (TH): Trên thanh nam châm vị trí nào hút sắt mạnh nhất?

A. Phần giữa của thanh. B. Chỉ có từ cực bắc

C. Cả hai từ cực D. Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau.

Câu 5 (VD): a. Phát biều và viết hệ thức của định luật Ôm.

b. Áp dụng: Một bàn là có điện trở 500Ω được mắc vào mạng điện trong nhà có hiệu điện thế U= 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua bàn là khi nó hoạt động bình thường.

Câu 6 (VD): Giữa hai điểm A, B có hiệu điện thế không đổi U = 12V, người ta mắc nối tiếp hai điện trở R1= 25Ω và R2= 15Ω.

a. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và công suất tỏa nhiệt của mạch điện.

b. Điện trở R2 là một dây dẫn đồng chất có tiết diện S = 0,06 mm2 và có điện trở suất ρ= 0,5.10-6 Ωm. Hãy tính chiều dài của dây dẫn.

Câu 7 (VD): Một bếp điện được sử dụng dưới hiệu điện thế 220V, thì dòng điện chạy qua bếp với cường độ 4A. Dùng bếp này thì đun được 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 250C. Nhiệt dung riêng của nước là C=4200J/kg.K và hiệu suất của bếp đó là 80%.

a. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho nước.

b. Tính thời gian đun.

c. Nếu gập đôi dây điện trở của bếp mà vẫn sử dụng hiệu điện thế 220V thì thời gian đun sôi 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu và hiệu suất như trên là bao nhiêu?

Câu 8 (TH): Làm cách nào để nhận biết không gian có từ trường? Thí nghiệm nào đã làm với nam châm chứng tỏ rằng xung quanh Trái Đất có từ trường?

Đáp án

1-D 2-B 3-B 4-C

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 5: Đáp án

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch

Giải chi tiết:

a) Định luật Ôm : Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây

-Hệ thức : $I = \frac{U}{R}$ trong đó : I – Cường độ dòng điện

U –  Hiệu điện thế

R – điện trở

b) Mạch điện trong nhà có U = 220V

Áp dụng định luật Ôm ta có : $I = \frac{U}{R} = \frac{{220}}{{500}} = 0,44A$

Câu 6: Đáp án

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính điện trở tương đương của mạch mắc nối tiếp

Áp dụng công thứ tính điện trở của dây dẫn

Giải chi tiết:

a. Điện trở tương đương của mạch là: Rtd = R1 + R2 =40Ω

Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

I = $\frac{U}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{{12}}{{25 + 15}} = 0.3A$

Công suất tỏa nhiệt của mạch là : $P = U.I = 12.0.3 = 3,6W$

b. Đổi S= 0,06 mm2 = 0,06.10-6 m2

Công thức tính điện trở: $R = \rho \frac{l}{S} \Rightarrow l = \frac{{RS}}{\rho }$

Thay số vào: l = $\frac{{15.0,{{06.10}^{ – 6}}}}{{0,{{5.10}^{ – 6}}}}$ = 1,8 m.

Câu 7: Đáp án

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật Jun – lenxo

Giải chi tiết:

Một bếp điện được sử dụng dưới hiệu điện thế 220V, thì dòng điện chạy qua bếp với cường độ 4A. Dùng bếp này thì đun được 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 250C. Nhiệt dung riêng của nước là C=4200J/kg.K và  hiệu suất của bếp đó là 80%.

a. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho nước.

b. Tính thời gian đun.

c. Nếu gập đôi dây điện trở của bếp mà vẫn sử dụng hiệu điện thế 220V thì thời gian đun sôi 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu và hiệu suất như trên là bao nhiêu?

a) Từ V = 2 lít  à m= 2kg

Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước :

Q = m c Δt = 2.4200.(100-25) =630000 J

Từ $H = \frac{{{A_i}}}{{{A_{tp}}}}.100\% \to {A_{tp}} = \frac{{{A_i}}}{H}.100\% $

b) Nhiệt lượng do bếp tỏa ra là : ${A_{tp}} = \frac{{630000}}{{80}}.100 = 787500J$

Mặt khác lại có : ${A_{tp}} = U.I.t \to t = \frac{{{A_{tp}}}}{{U.I}} = \frac{{787500}}{{220.4}} = 894,89(gi\hat ay) \approx $ 14,91 phút

c) Khi gập đôi dây điện trở của bếp thì điện trở của bếp thì

$R’ = \frac{R}{4} \to I’ = 4I \to {A_{tp}} = U.I’.t’ = U.4I.t’ \Rightarrow t’ = \frac{1}{4}t \approx \frac{{14,91}}{4} \approx 3,73phut$

Câu 8: Đáp án

Cách nhận biết từ trường: Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường

Thí nghiệm khi cho Kim (hoặc thanh) nam châm đặt tự do, khi đã đứng cân bằng luôn chỉ hướng nam – Bắc chứng tỏ xung quanh Trái Đất có từ trường

Bài trướcĐề Thi Vật Lý 9 Kì 1 Trường THCS Hải Lăng Quảng Trị Có Lời Giải Và Đáp Án Chi Tiết
Bài tiếp theoĐề Thi Vật Lý 9 Học Kì 1 Trường THCS Lam Sơn Có Lời Giải Và Đáp Án Chi Tiết

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây