Đề Thi HK 2 Môn Địa 11- Đề 8

0
367

Đề Thi HK 2 Môn Địa 11- Đề 8

Câu 1( 3đ)

a. Các đặc điểm của người lao động Nhật Bản có tác động như thế nào đến nền kinh tế – xã hội Nhật Bản?

b. Nguyên nhân làm cho nền kinh tế Nhật Bản phát triển “ thần kỳ” từ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 2( 4đ)

a. Chứng minh Đông Nam Á có đủ điều kiện để phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới điển hình?

b. Nêu các mục tiêu chính của ASEAN và giải thích tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?

Câu 3( 3đ)

Cho bảng số liệu sau :

Giá trị xuất, nhập khẩu của các cường quốc thương mại thế giới năm 2004

                                                                                                 Đơn vị : tỷ USD

Nước Xuất Khẩu Nhập Khẩu
Hoa Kỳ 818.5 1525.7
Đức 911.6 718.0
Trung Quốc 593.4 560.7
Nhật Bản 565.7 454.5
Pháp 423.8 442.0

 

  1. Tính cán cân xuất nhập khẩu của các nước .

2. Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của các nước . Nhận xét.

— Hết —

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 MÔN ĐỊA LÝ 11

Câu                                                   Nội dung Điểm
Câu 1  

1. Các đặc điểm của người lao động Nhật Bản có tác động như thế nào đến nền kinh tế – xã hội Nhật Bản.(1.5đ)

– Đặc điểm lao động nhật Bản : Cần cù, tích cực, tự giác, trách nhiệm…Coi trọng giáo dục …

– Đất nước nghèo về tài nguyên nên người lao động có ý chí vươn lên tránh tinh thần trông chờ ỷ lại .

– Cần cù , tự giác sẽ  nâng cao năng suất lao động

– Coi trọng giáo dục …là tiền đề cải tiến kỷ thuật tạo ra người lao động có trình độ cao .

2. Nguyên nhân làm cho nền kinh tế Nhật Bản phát triển “ thần kỳ”  (1.5đ)

 – Tăng cường vốn đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị sản xuất…

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp then chốt…

Duy trì kinh tế 2 tầng ….

Có sự hậu thuẫn của Hoa kỳ,  chi phí quốc phòng thấp…

Có sự điều chỉnh chiến lược sau năm 1980…

 

 

 

 

 

0.75

 

025

 

025

025

 

 

0.25

0.25

0.5

025

0.25

Câu 2 1. Chứng minh Đông Nam Á có đủ điều kiện để phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới điển hình( 2đ)

  • Về điều kiện tự nhiên :

– Về khí hậu : có  khí hậu nhiệt đới  ẩm gió mùa, ngoài ra còn  có khí hậu xích đạo, cận xích đạo ….thuận lợi phát triển lúa nước và CCN …

– Địa hình – đất đai : Các đồng bằng châu thổ rộng lớn (d/c)…phát triển lương thực, thực phẩm

– Đất ba dan trên núi trung du (d/c) phát triển CCN…

– Sông  ngòi (d/c) nguồn nước dồi dào , phù sa …

  • Về điều kiện kinh tế – xã hội

 – Nhân dân có  nhiều kinh nghiệm ….

Có các tập quán sử dụng sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới …

 – Thị trường rộng lớn …

2. Nêu các mục tiêu chính của ASEAN và giải thích tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định(2đ)

– Thúc đẩy sự tiến bộ về văn hóa , giáo dục giữa các nước thành viên …

– Xây dựng ĐNÁ thành một khu vực hòa bình ,ổn định có  nền kinh tế…

– Giải quyết những  vấn đề khác biệt ….

– Đoàn kết hợp tác vì một ASEAN hòa bình  ổn định ….

* ASEAN nhấn  mạnh đến ổn định vì :

– Sự ổn định về chính trị tạo cơ sở vũng chắc cho kinh tế phát triển…

– Các nước trong khu vực đều  từng bị mất ổn định …do bị xâm lược, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ,  biển –đảo, tôn giáo, sắc tộc …

 

 

 

 

0.5

 

0.25

 

0.25

0.25

 

025

025

025

 

 

025

025

025

05

 

 

025

05

 

Câu 3 1. Tính cán cân = giá trị XK – giá trị nhập khẩu

2. Vẽ biểu đồ cột ghép, các loại khác không cho điểm , yêu cầu đúng , đẹp, chính xác, chú thích , tên biểu đồ

3. Nhận xét :

  – Giá trị XNK các nước đều rất lớn trong đó lớn nhất là Hoa Kỳ (d/c)…

Hoa kỳ và pháp nhập siêu  còn lại các nước xuất siêu .

0.5

1.5

 

 

0.5

0.5

Tổng 10.0

 

 

Bài trướcĐề Thi Học Kỳ 2 Môn Địa 11- Đề 7
Bài tiếp theoĐề Thi HK 2 Môn Địa Lớp 11- Đề 9

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây