Đề Thi HK 2 Vật Lý 11 Có Đáp Án- Đề 7

0
123

Đề Thi HK 2 Vật Lý 11 Có Đáp Án- Đề 7

Câu 1 (2,0 điểm): Nêu định nghĩa,viết biểu thức và giải thích các đại lượng trong biểu thức tính cường độ điện trường.
Câu 2 (2,0 điểm): Nêu định nghĩa, viết biểu thức và giải thích các đại lượng trong biểu thức tính công suất điện.
Câu 3 (1,0 điểm): Nêu bản chất dòng điện trong kim loại.
Câu 4 (2,0 điểm): Tính độ lớn lực tương tác giữa 2 điện tích điểm có độ lớn q1=2.10-5C và q2=-3.10-5C cách nhau một khoảng r=5cm trong chân không.
Câu 5 (3,0 điểm): Chiều dày lớp niken phủ lên một tấm kim loại là d = 0,05mm sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30cm2. Cho biết niken có khối lượng riêng là ρ = 8,9.103 kg/m3, nguyên tử khối A = 58 và hoá trị n = 2. Tính:
a) Khối lượng niken được giải phóng ra ở điện cực của bình điện phân.
b) Cường độ dòng điện qua bình điện phân.

……………Hết………….

ĐÁP ÁN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây