Đề Thi Học Kỳ 2 Lịch Sử 9 Có Đáp Án (Đề 10)

0
462
Baitaptracnghiem.net

ĐỀ 10

ĐỀ THI HỌC KỲ II  MÔN LỊCH SỬ 9

Thời gian: 45 phút

 

 

Câu 1 (4 điểm): Trình bày ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)?

Câu 2 (3 điểm): Nêu diễn biến chính của chiến dịch Hồ Chí Minh. Hãy phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ ?

Câu 3 (2 điểm): So sánh sự giống và khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.

Câu 4 (1 điểm): Tại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương ?

ĐÁP ÁN

Câu 1 (4 điểm): Nêu được các ý chính sau :

Ý nghĩa lịch sử :

* Trong nước : (1 điểm)

– Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, ách thống trị của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ trên đất nước ta.

– Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

* Thế giới : (1 điểm)

– Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai.

– Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, trước hết là ở các nước châu Á, châu Phi và Mỹ La- tinh.

Nguyên nhân thắng lợi :

* Chủ quan : (1 điểm)

– Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự và đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

– Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, có Mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố và mở rộng.

– Có lực lượng vũ trang ba thứ quân sớm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh, có hậu phương rộng lớn được xây dựng vững chắc về mọi mặt.

* Khách quan : (1 điểm)

– Sự liên minh ba nước Đông Dương.

– Sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ.

Câu 2 (3 điểm):

– Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 26 – 4 đến 30 – 4) : (1 điểm)

Chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh”. (0.25 điểm)

5 giờ chiều 26 – 4, quân ta nổ súng mở đầu Chiến dịch Hồ Chí Minh. 10 giờ 45 ngày 30 – 4, xe tăng ta tiến thẳng vào Dinh Độc lập. Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. (0.5 điểm)

11 giờ 30 phút, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc lập, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. (0.25 điểm)

–  Yêu cầu học sinh phân tích được ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước với những nội dung sau: (2 điểm)

Đã kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.

Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.

Câu 3 (2 điểm):

* Giống nhau: (1 điểm)

– Cả hai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Chiến tranh cục bộ” đều là chiến lược thực dân kiểu mới của Mĩ  thực hiện ở miền Nam Việt Nam.

– Đều nhằm chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta.

– Đều gây đau thương, tan tóc cho nhân dân ta.

* Khác nhau: (1 điểm)

Chiến lược “Chiến tranh tranh đặc” biệt lực lượng chủ yếu là quân đội Sài Gòn dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ.

– Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” lực lượng chủ yếu tham chiến là quân đội Mĩ, đội đội đồng minh và sự phối hợp hỗ trợ của quân đội Sài Gòn

Câu 4 (1 điểm): Chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương vì:

– Đây là chiến thắng quân sự lớn nhất của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp, làm phá sản hoàn toàn “kế hoạch Na-Va” – kế hoạch nhằm tìm “lối thoát trong danh dự” của Pháp. (0.5 điểm)

– Với chiến thắng Điện Biên Phủ, ta buộc Pháp kí Hiệp định Giơ-ne-vơ công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương. (0.5 điểm)

Bài trướcĐề Thi Học Kỳ 2 Lịch Sử 9 Có Đáp Án (Đề 9)
Bài tiếp theoĐề Thi HK2 Toán 10 Có Đáp Án-Đề 1

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây