Đề Kiểm Tra Hoá 9 HK 1 Phòng GD&ĐT Quận Thủ Đức Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

0
137

Đề kiểm tra Hoá 9 hk 1 Phòng GD&ĐT Quận Thủ Đức có đáp án và lời giải chi tiết. Các bạn xem ở dưới.

UBND QUẬN THỦ ĐỨC

PHÒNG GD & ĐT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: Hóa – Lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 1 (TH): Viết phương trình hóa học thực hiện chuỗi phản ứng sau:

Zn → ZnO → ZnCl→ Zn(NO3)2 → Zn(OH)→ ZnSO4

Câu 2 (TH): Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch dựng trong các bình riêng biệt mất nhãn sau: KCl, HNO3, BaCl2, KOH. Viết phương trình hóa học.

Câu 3 (TH): Thành phần chính của không khí là O2 và N2. Khi không khí có lẫn khí độc là Cl2 thì có thể cho lội qua dung dịch nào sau đây để loại bỏ chúng?

a) Dung dịch CuSO4

b) Dung dịch H2SO4

c) Nước

d) Dung dịch NaOH

Viết phương trình phản ứng

Câu 4 (VD): Cho các kim loại sau: Al, Ag, Cu, Au. Hãy cho biết kim loại nào có tác dụng với:

a. Dung dịch HCl

b. Dung dịch AgNO3

Viết phương trình phản ứng

Câu 5 (VD): Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng vừa đủ dung dịch MgSO4 2M

a. Tính khối lượng kết tủa thu được.

b. Tính thể tích dung dịch MgSO2M cần dùng

c. Tính nồng độ mol/lit dung dịch sau phản ứng.

(Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

Câu 6 (VD): Đồng bạch là một hợp kim gồm Niken, kẽm và đồng. Khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3:4:13. Hỏi phải cần bao nhiêu kilogam mỗi loại để sản xuất ra được 100kg đồng bạch?

Câu 7 (VD): Từ các chất Na, Fe2O3, Al, H2O và dung dịch HCl. Viết các phương trình hóa học điều chế AlCl3, Fe(OH)3

(Cho biết:K = 39; H = 1; Mg = 24; O = 16; S = 32)

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án

Phương pháp giải:

Dựa vào sơ đồ viết chuyển hóa các chất từ kim loại ra oxit bazo, ra muối, bazo

Giải chi tiết:

PTHH:

$\begin{gathered}Zn + {O_2}\xrightarrow{{t^\circ }}ZnO \hfill \\ ZnO + 2HCl\xrightarrow{{}}ZnC{l_2} + {H_2}O \hfill \\ \end{gathered}$

$\begin{gathered}ZnC{l_2} + 2AgN{O_3}\xrightarrow{{}}Zn{(N{O_3})_2} + 2AgCl \downarrow  \hfill \\Zn{(N{O_3})_2} + 2NaO{H_{{\mkern 1mu} vua{\mkern 1mu} du}}\xrightarrow{{}}Zn{(OH)_2} \downarrow  + NaN{O_3} \hfill \\Zn{(OH)_2} + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}ZnS{O_4} + 2{H_2}O \hfill \\ \end{gathered}$

Câu 2: Đáp án

Phương pháp giải:

Các chất trên thuộc axit, bazo, muối trung hòa → chọn quỳ tím để phân biệt axit – bazo 2 muối còn lại có cùng gốc anion axit → chọn thuốc thử dựa vào đặc trưng nhận biết ra cation kim loại.

Giải chi tiết:

– Lấy mỗi chất 1 ít cho ra các ống nghiệm khác nhau và đánh số thứ tự tương ứng

– Cho quỳ tím lần lượt vào các ống nghiệm trên

+ Qùy tím chuyển sang màu đỏ là dd HNO3

+ Quỳ tím chuyển sang màu xanh là KOH

+ Quỳ tím không chuyển màu là KCl và BaCl2 (I)

– Cho dd H2SO4 vào các chất ở dãy (I)

+ Chất nào xuất hiện kết tủa màu trắng là BaCl2

PTHH: H2SO4 + BaCl→ BaSO4↓ trắng + 2HCl

Câu 3: Đáp án

Phương pháp giải:

Cho lội qua dd có phản ứng với Cl2 nhưng không phản ứng với O2, N2

Giải chi tiết:

Cho lội qua dung dịch NaOH để loại bỏ khí độc Cl2 vì Cl2 có phản ứng với dd NaOH còn O2 và N2 không có phản ứng sẽ thoát ra ngoài. Từ đó loại bỏ được khí Cl2

Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Chú ý khi giải:

a) b) c) Không dùng vì khí Cl2 chỉ tan một phần vào nước có trong dd CuSO4; dd H2SO4 vẫn có thể bị thoát ra → không loại bỏ được khí độc.

Câu 4: Đáp án

Phương pháp giải:

a. Kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa học sẽ có pư với dd HCl

b. Kim loại đứng trước Ag trong dãy điện hóa học sẽ có pư với dd AgNO3

Giải chi tiết:

a. Chỉ có kim loại Al phản ứng được với dd HCl. 3 kim loại còn lại không phản ứng

PTHH: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

b.Kim loại Al, Cu có phản ứng, 2 kim loại Ag và Au không có phản ứng

PTHH: Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag↓

Câu 5: Đáp án

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình hóa học: 2KOH + MgSO4→ Mg(OH)2↓ + K2SO4

Đổi mol KOH, tính toán các dữ liệu cần tìm còn lại dựa vào PTHH trên và số mol KOH đề bài cho

Giải chi tiết:

Đổi 200 ml = 0,2 (lít)

nKOH = VKOH. CM KOH = 0,2.1 = 0,2 (mol)

PTHH: 2KOH + MgSO4→ Mg(OH)2↓ + K2SO4

a. Theo PTHH: nMg(OH)2 = 1/2 nKOH = 1/2. 0,2 = 0,1 (mol)

→ Khối lượng kết tủa thu được là: mMg(OH)2 = nMg(OH)2. MMg(OH)2 = 0,1.58 = 5,8 (g)

b. Theo PTHH: nMgSO4 = 1/2 nKOH = 1/2. 0,2 = 0,1 (mol)

→ Thể tích dung dịch MgSO4 2M cần dùng là: VMgSO4 = nMgSO4: CM = 0,1 : 2 = 0,05 (lít)

c. Dung dịch sau phản ứng thu được chứa K2SO4

Theo PTHH: nK2SO4 = 1/2 nKOH = 1/2. 0,2 = 0,1 (mol)

Thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể nên:

Vsau = VKOH + VMgSO4 = 0,2 + 0,05 = 0,25 (lít)

Nồng độ mol/lít của dd K2SO4 thu được sau phản ứng là: CM K2SO4 = nK2SO4 : Vsau = 0,1 : 0,25 = 0,4 (M)

Câu 6: Đáp án

Phương pháp giải:

Đặt khối lượng của Niken, kẽm, đồng lần lượt là  là 3x; 4x; 13x (kg)

Theo bài có 20x = 100 → x = ? Từ đó tính được số kg mỗi kim loại

Giải chi tiết:

Đặt khối lượng của Niken là 3x (kg)

→ Khối lượng của kẽm là 4x (kg) và khối lượng của đồng là 13x (kg)

→ Tổng khối lượng hợp kim là: 3x + 4x + 13x = 20x (kg)

Theo bài để sản xuất được 100 kg đồng bạch => 20x = 100 => x = 100/20 = 5 (kg)

→ mNi = 3x = 3.5 = 15 (kg)

→ mKẽm = 4x = 4.5 = 20 (kg)

→ mNi = 13x = 13.5 = 65 (kg)

Vậy để sản xuất 100 kg đồng bạch thì khối lượng Nike, kẽm đồng lần lượt là 15 ; 20 và 65 kg

Câu 7: Đáp án

Phương pháp giải:

Điều chế muối AlCl3 cho kim loại Al tác dụng với axit hoặc muối

Điều chế Fe(OH)3 cho dd muối sắt (III) tác dụng với dd bazơ

Giải chi tiết:

Điều chế AlCl3

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Điều chế Fe(OH)3

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl

Bài trướcĐề Thi Hoá 9 Học Kì 1 Trường THCS Nguyễn Du Có Lời Giải Và Đáp Án Chi Tiết
Bài tiếp theoĐề Thi Hoá 9 HK 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây